Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR211 Okullarda Gözlem 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı okul psikolojik danışmanı adayı olan öğrencilerin ilk ve ortaöğretim okullarını, öğrencileri, öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışma programlarını, okullardaki sorumluluklarını oluşturan birçok görevi genel olarak tanımasını sağlamak ve lisans programında alacağı derslere temel oluşturmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Mehmet Bünyami ÖZMEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Okul rehberlik servisi uygulamalarını inceleyebilme
  2. Okul rehberlik servisi planlarına adapte olabilme
  3. Kullanılan rehberlik tekniklerini tanıma
  4. Okul rehberlik servisinin işleyişini değerlendirebilme
  5. Okul psikolojik danışmanının işlevlerini okul ortamında uygulayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Selçuk, Z. (2004). Okul Deneyimi ve Uygulama: Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının Gözlenmesi. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.2. Kaya, A. (2004). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Okullarda bir psikolojik danışmanının gözlenmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Rehber Öğretmenin (Okul Psikolojik Danışmanının) bir günü,Öğrencilerin rehberlik algılarının belirlenmesi
2.Okul yönetiminin rehberlik servisinden beklentilerinin belirlenmesi,Rehberlik ve psikolojik danışma yöneticiliğinin incelenmesi
3.Okul psikolojik danışma ve rehberlik proframının incelenmesi
4.Öğrencinin psikolojik danışma ve rehberlik servisine başvurma biçimlerini ve nedenlerinin gözlenmesi
5.Öğrenci disiplin yönetmeliğinin incelenmesiSınıf rehber öğretmeninin rehberlikle ilgili sorumlulukları
6.Okul veli ilişkilerinin incelenmesi
7.Ara sınav
8.Sınıf rehber öğretmeni tarafından yürütülen bir grup rehberliğiuygulamasının incelenmesi
9.Rehber Öğretmenin (Okul Psikolojik Danışmanı)tarafından yürütülen bir grup rehberliği uygulamasının incelenmesi
10.Özel eğitim hizmetlerinin incelenmesi
11.Bir öğrencinin incelenmesi
12.Okul ve toplum
13.Okul rehberlik hizmetleri yürütme kurulu
14.Genel değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Sunma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Sunma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Uygulama/Pratik14456
Rapor Hazırlama14570
Toplam126