Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR205 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğretmen adaylarının psikolojik danışma ve rehberlik alanına ve okullarda sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerindeki rolleri ve sorumluluklarına ilişkin bir anlayışa sahip olmalarıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yücel Öksüz
Öğrenme Çıktıları
  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının eğitim sistemi içindeki yerini kavrayabilme.
  2. Psikolojik danışma ve rehberliğin ilkelerini kavrayabilme.
  3. Psikolojik danışma ve rehberliğin hizmet alanlarının bilgisi.
  4. Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan tekniklerin bilgisi.
  5. Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili yasal düzenlemeleri sıralayabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Alim Kaya (Edit.)2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Cavit Binbaşıoğlu3. Psikolojik Danışma ve Rehberlik : Yıldız Kuzgun4. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri : Binnur Yeşilyaprak5. Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Gürhan Can6. Psikolojik Danışma ve Rehberlik : Muharrem Kepçeoğlu7. İlköğretimde Rehberlik: Yıldız Kuzgun
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili temel kavramlar,Psikolojik danışma ve rehberliğin tarihsel gelişimi,Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Psikolojik danışma (Müdahale) hizmetleriPsikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Bireyi tanıma hizmetleri,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Bilgi toplama ve yayma hizmetleri, Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Yerleştirme hizmetleri-İzleme hizmetleri,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Oryantasyon hizmetleri,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Konsültasyon hizmetleriPsikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri:Araştırma ve Değerlendirme hizmetleri- Çevre ve veli ile ilişkilerPsikolojik danışma ve rehberlikte örgüt yapısı,Psikolojik danışma ve rehberlikte personelin rol ve sorumlulukları,
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı: Kapsamı, Önemi, Kural ve Gerekleri.
2.Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili temel kavramlar
3.Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili temel kavramlar
4.Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları
5.Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Psikolojik danışma (Müdahale) hizmetleri
6.Ara Sınav
7.Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Bilgi toplama ve yayma hizmetleri
8.Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Bilgi toplama ve yayma hizmetleri
9.Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Oryantasyon hizmetleri
10.Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Konsültasyon hizmetleri
11.Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri:Araştırma ve Değerlendirme hizmetleri- Çevre ve veli ile ilişkiler
12.Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: bireyi tanıma hizmetleri
13.Psikolojik danışma ve rehberlikte personelin rol ve sorumlulukları
14.Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde personelin rol ve sorumlulukları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Bireysel Çalışma140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Seminer140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11212
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Toplam106