Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR206 Okulllarda Önleyici Rehberlik ve Psik. Danş. 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Risk faktörleri hakkında bilgi edinmek ve riskli durumlarda psikolojik danışman olarak riskli durumlarda danışana yardım edebilecek danışman becerileri oluşturmak bu derdin amacıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Canani Kaygusuz
Öğrenme Çıktıları
  1. Önleme türlerini bilme
  2. Önleme çalışmalarındaki başlıca yaklaşımları tanıma ve bu yaklaşımların temel felsefesini kavrama
  3. Temel önleme becerileri geliştirme
  4. Önleme çalışmalarındaki başlıca yaklaşımları tanıma ve bu yaklaşımların temel felsefesini kavrama
  5. Bir önleme programı yapabilme
  6. Önleme çalışmalarının amaç ve önemini anlama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Fidan KOrkut, Okullarda Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Prof. Dr. Serdar Erkan. grup rehberlik Etkinlikleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Okullarda risk faktörlerinin farkına varmak. Görülme olasılığı yüksek riskli davranış sergileyen kişileri tanımak. Riskli durumları ortaya çıkmadan önlemeye yönelmek. Akran zorbalığı, bağımlılık, başarısızlık, sınav kaygısı, motivasyon sorunu, dikkat güçlüğü gibi bazı temel sorunlarla psikolojik danışma yoluyla başa çıkma becerileri geliştirmek.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Önleme çalışmalarının amacı ve önemi
2.Önleme çalışmalarının tarihçesi
3. Önleme çalışmaları konusunda başlıca yaklaşımlar
4. Önleme çalışmaları konusunda başlıca yaklaşımlar
5.Türkiye de okullarda risk davranışları
6.Risk davranışlarının saptanması ve uygulama programlarının hazırlanması
7.İletişim Sorunları ve başacıkma müdahaleleri
8.Ara sınavı
9.Madde kullanımını önleme programı
10.başarısızlıkla mücadele programı
11.Okul stresörleriyle başa çıkma
12.Şiddeti önleme programı geliştirme ve uygulaması
13.Şiddeti önelme programı geliştirme ve uygulaması
14.Genel Değerlendirme ve kapanış
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Proje Hazırlama160
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9327
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Toplam98