Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR204 Sosyal Psikoloji 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sosyal psikolojinin temel kavramları ve alanlarıyla verilmesi.Sosyal davranış anlayışı,Sosyal psikoloji alanı ve yöntemleri,İnsanın doğası, toplumsallaşma,Sosyal algı,Tutumlar ve değişmesi,Sosyal etki,Grup içinde bireysel davranış,kişilerarası çekicilik ve sevgi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Barut
Öğrenme Çıktıları
  1. Uyum ve itaat etme, tutum oluşturma ve inanç gibi temel sosyal etkileri anlar.
  2. İnsan davranışlarında kültürel ve cinsiyet farklılıklarını değerlendirir.
  3. Sosyal psikoloji alanındaki güncel noktaları ve uyuşmazlıkları çözümler.
  4. Toplumsallaşma öncesi ve saldırgan davranış kadar kişilerarası çekicilik ve sevginin de dahil olduğu sosyal etkileşimi temel olarak anlar.
  5. Bilimsel bir yaklaşımla insan davranışlarının analizi için gereken teknikleri, anlayışı, becerilerini geliştirir.
  6. Sosyal algının oluşmasındaki temel süreçleri anlar –Kendi kültürümüz içinde kendimizi, diğer bireyleri ve grupları nasıl algıladığımız.
  7. Araştırma bulguları aracılığıyla temel kavramları, terminolojiyi, temel prensipleri, sosyal psikolojinin çeşitli alanlarındaki önemli teorileri bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
•KAĞITÇIBAŞI, Ç. Yeni İnsan ve İnsanlar. Evrim Yayınevi, 1999.•FREEDMAN. J.L. / D.O. SEARS / J. M. CARLSMITH (Çev: Ali DÖNMEZ). Sosyal Psikoloji. İmge Kitapevi, 1993.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sosyal Psikoloji nedir?
2.Sosyal Psikoloji araştırmalarında yöntem ve örnekler
3.Sosyal etki ve uyma
4.Tutumlar
5.Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar
6.İletişim, propaganda: Tutum değiştirme süreci
7.Sosyal biliş (Sosyal algı)
8.Ara sınav
9.Grup yapısı ve dinamiği
10.Grup yapısı ve dinamiği
11.Sosyalleşme ve sosyal gelişim
12.Kültür ve benlik
13.Kültür ve benlik
14.Genel değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav177
Final Sınavı177
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9327
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5420
Toplam103