Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR201 Bireyi Tanıma Teknikleri 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bireyi tanıma ve psikolojik yardım sürecinde testler ve test dışı tekniklerin bilgi ve beceri düzeyinde kazandırılması. Psikolojik ölçme sonuçlarının yorumlanması ve psikolojik yardım sürecinde değerlendirmeye katılması doğrultusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Hatice KUMCAĞIZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler psikolojk testlerin betimsel araştırmalarda nasıl kullanılacağını öğrenir.
  2. Öğrencileri bireyi tanıma amacıyla test tekniklerinin neden ve nasıl kullanılması gerektiğini öğrenir.
  3. Öğrenciler bireyi tanıma sürecinde kullanılan test tekniklerinin sınıflamasını ve testlerin teknik özelliklerini öğrenir.
  4. Öğrenciler test teknikleriyle elde edilen bireysel/psikolojik bilgilerin arşivlenmesi, korunması, saklanması ve gizli tutulması konusunda tutum kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İ.Ethem Özgüven. (1998). Bireyi Tanıma Teknikleri. Ankara: PDREM Yayınları.2-Şahin, C. (Edit.) Bireyi Tanıma Teknikleri, Ankara: PEGEM Akademi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Birey ve Bireysellik, Bireysel Farklılıklar, Bireyi Tanıma Kavramı ve Süreci, Test ve Test Dışı Teknikler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bireyi tanımanın işlevleri, bireyi tanımada yöntem ve yaklaşımlar.
2.Psikolojik testler
3.Genel yetenek ve başarı düzeyinin karşılaştırılması
4.Görüşme tekniği ve Anket tekniği
5.Envanterler ve Problem tarama envanterleri
6.Otobiyografi
7.Gözlem tekniği
8.Psikodrama teknikleri
9.Arasınav
10.Derecelendirme ölçekleri
11.Vaka kaydı ve vaka incelemesi
12.Sosyometri ve sosyodrama
13.Kim bu tekniği
14.Bireysel bilgilerin saklanması ve kullanılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Rapor150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı15050
Uygulama/Pratik15050
Proje Hazırlama155
Toplam105