Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR208 Grup Rehberliği 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere grup rehberliğiyle ilgili temel kavram ve ilkelerle bilgiler kazandırılacaktır. Grup süreci, grup rehberliği becerileri ile ilgili farkındalık kazandırılarak, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik grup rehberliği etkinliklerini uygulama becerilerini kazanmaları sağlanacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. . Dr. Seher Balcı Çelik
Öğrenme Çıktıları
  1. Grup rehberliğin tanımı, amacı ve ilkelerini yorumlayabilme becerisini kazanır
  2. Grup rehberliği tekniklerini kavrayarak uygulama becerisi edinir
  3. Rehberliğe ihtiyacı olan konuları fark edebilme ve bilgi sahibi olma becerisi kazanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kaya A.(Edit).(2009). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara : Anı Yayıncılık2.Bakırcıoğlu R.(2005). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara : Anı Yayıncılık3.Güven M.(2008). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara : Anı Yayıncılık4.Aydın B.(Edit.)(2007). Rehberlik. Istanbul:Pegem Yayıncılık5.Erkan, S. (1995). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Ankara : Pegem Yayınları.6.Erkan S.(2006). Rehberlik Programlarının Hazırlanması. Ankara: Nobel Yayınevi7.Ekan S., Kaya A. (Edit.)(2009).Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları I. Ankara:Pegem Yayınevi8.Ekan S., Kaya A. (Edit.)(2009).Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları II. Ankara:Pegem Yayınevi9.Ekan S., Kaya A. (Edit.)(2009).Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları III. Ankara:Pegem Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Okullarda grup rehberliği gerekli kılan nedenler, grup rehberliği uygulayabilme ve değerlendirebilme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Grupla Psikolojik Danışma, Grup Türleri, Grupla Psikolojik Danışma için Teorik Çerçeve
2.Etkili Grup Lideri, Yetkinlik ve Grup Lideri Eğitimi, Grup Lideri Becerileri, Co-Liderlik Kişisel Özellikleri
3.Etkili Grup Başkanı, Yetkinlik ve Grup Lideri Eğitimi, Grup Lideri Becerileri, Co-Liderlik Kişisel Özellikleri
4.Grup seçimi Grup Üyeleri, Özellikleri, Grup Eleme Oturum
5.İlk Sahnesi'nde Lideri ve Üye Roller, belirlenmesi Hedefleri, İlk Sahnesi'nde Grup Süreci Kavramlar, Lider ve Üye sorumlulukları: Güven oluşturma Başlangıç ​​Sahnesi'nde Grubu Özellikleri,
6.İlk Sahnesi'nde Lideri ve Üye Roller, belirlenmesi Hedefleri, İlk Sahnesi'nde Grup Süreci Kavramlar, Lider ve Üye sorumlulukları: Güven oluşturma Başlangıç ​​Sahnesi'nde Grubu Özellikleri,
7.ARA SINAV
8.Grup Özellikleri, Zor Grup Üyeleri, Grup Danışmanlık Aktarım ve Karşı aktarım ile başa çıkmak Grup Danışmanlık Direnç ile başa çıkmak
9.Grup Özellikleri, Zor Grup Üyeleri, Grup Danışmanlık Aktarım ve Karşı aktarım ile başa çıkmak Grup Danışmanlık Direnç ile başa çıkmak
10.Grup Danışmanlık Farklı Aşamaları de Üye 'korkusu ile çalışma Çalışma Sahne Özellikleri, Terapötik Faktörler
11.Grup Danışmanlık Farklı Aşamaları de Üye 'korkusu ile çalışma Çalışma Sahne Özellikleri, Terapötik Faktörler
12.Bir Grubun Bitiş Sahnesi Özellikleri,
13.Bir Grubun Bitiş Sahnesi Özellikleri,
14.Bir Grubun Bitiş Sahnesi Özellikleri,
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Uygulama/Pratik140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Proje Sunma140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı188
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam79