Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR209 Gelişim Psikolojisi-II 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gelişimin temel kavram ve ilkelerini, gelişimi etkileyen faktörleri, gelişim dönemlerini ve gelişimi açıklayan kuramları ayrıntılı olarak incelemek, gelişimsel süreçlerin günlük yaşama ve psikolojik danışma sürecine uygulanmasını tartışmak, etkin olarak uygulanmasını analiz etmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Hatice Epli
Öğrenme Çıktıları
  1. Gelişim psikolojisi ile ilgili temel kavramları ve birbiri ile ilişkilerini söyler.
  2. Gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevresel faktörleri bilir
  3. Ergenlik ve Yetişkinlik dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, dil, sosyal, duygusal, kişilik ve ahlak gelişiminin birbirleri ile olan ilişkilerini açıklar.
  4. Ergenlik ve Yetişkinlik dönemlerindeki kişilik gelişimini değerlendirebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Davranışlarımız, Kurtman Ersanlı, Eser Ofset Matbaacılık, Samsun 2010.
2. Gelişim ve Öğrenme, Kurtman Ersanlı ve ark., 3.Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara 2002.
3. Gelişim ve Öğrenme, Kurtman Ersanlı ve Ersin Uzman (Editör), Lisans Yayıncılık, İstanbul–2005
4. Ben Olmak İstiyorum, Kurtman Ersanlı, 5. Baskı, Eser Ofset Matbaacılık Samsun 2006.
5. Eğitim Psikolojisi (Gelişim-Öğrenme-Öğretim), Binnur Yeşilyaprak (Editör), 6. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2010.
6. Gelişim ve Öğrenme, Betül Aydın (Editör), 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005.
7. Eğitim Psikolojisi (Gelişim ve Öğrenme), Ramazan Arı, 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2008.
8. Gelişim ve Öğrenme, Ziya Selçuk, 12. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Ankara 2003.
9. Gelişim ve Öğrenme, Hasan Bacanlı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2002.
10. Gelişim Psikolojisi, Bekir Onur, İmge Kitabevi yayınları, Ankara 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Gelişim Dönemleri, İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Bedensel, Ahlaki, Bilişsel,Sosyal ve Duygusal Gelişim
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gelişimle İlgili Temel Kavramlar ve İlkeler
2.Gelişimi Etkileyen Faktörler: Kalıtsal faktörler
3.Gelişimi Etkileyen Faktörler: Çevresel faktörler
4.Gelişim Dönemleri
5.İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Bedensel Gelişim
6.İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Bilişsel Gelişim
7.İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Sosyal Gelişim
8.İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Duygusal Gelişim
9.Kişilik Gelişimi
10.İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Ahlak Gelişimi
11.Gelişim Kuramları: Piaget’in Bilişsel Kuramı
12.Gelişim Kuramları: Psikoseksüel kuram
13.Gelişim Kuramları: Psikososyal kuram
14.Gelişim Kuramları: Sosyal Öğrenme Yaklaşımı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı199
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü12224
Bireysel Çalışma166
Toplam90