Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR210 İnsan İlişkileri ve İletişim 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
kişilerarası iletişimi tanımlayabilme, iletişim modellerini ve temel bileşenlerini kavrayabilme, etkili dinleme ve geri bildirim becerilerini kavrayabilme, kişilerarası iletişimi engelleyen etmenleri tartışabilme, iletişimi kolaylaştıran etmenleri kavrama, duyguların iletişimdeki rolünü açıklayabilme, iletişim çatışmalarını tanıyabilme ve çözüm önerilerini tartışabilme, öğrenci-öğretmen-veli iletişimini kavrayabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Duyguların iletişimdeki rolünü açıklar
  2. İletişim ile ilgili temel kavramları açıklar
  3. öğrenci, öğretmen, veli iltişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususları tartışır.
  4. Kişilerarası iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen etmenleri tartışır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
"İnsan İlişkileri ve İletişim" Nilüfer Voltan Acar, Nobel Yayınevi; Etkili İletişim, Editör: Uğur Demiray, Pegem Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
1. İletişim Tanımı ve Temel Bileşenleri 2. Sistem Yaklaşımı Açısından İletişim Süreci 3. İletişim Modelleri 4. Etkili İletişim 5. Etkili İletişimin Engelleri 6. Konuşma ve Dinleme 7. Etkili iletişimde bilişsel, duyuşsal ve davranışsal süreçler 8. Arasınav 9. Etkili iletişimde çatışma 10. İletişimde çatışma ve stres ilişkisi 11. Çatışma çözme stratejileri 12. Eğitim Ortamlarında Etkili İletişim Boyutları 13. Eğitim Kurumlarında Örgütsel İletişim 14. Farklı yaş gruplarına göre iletişim becerileri uygulamaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İletişim Tanımı ve Temel Bileşenleri
2.Sistem Yaklaşımı Açısından İletişim Süreci
3.İletişim Modelleri
4.Etkili İletişim
5.Etkili İletişimin Engelleri
6.Konuşma ve Dinleme
7.Etkili iletişimde bilişsel, duyuşsal ve davranışsal süreçler
8.Arasınav
9.Etkili iletişimde çatışma
10.İletişimde çatışma ve stres ilişkisi
11.Çatışma çözme stratejileri
12.Eğitim Ortamlarında Etkili İletişim Boyutları
13.Eğitim Kurumlarında Örgütsel İletişim
14.Farklı yaş gruplarına göre iletişim becerileri uygulamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım1460
Toplam880
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı için Bireysel Çalışma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11212
Derse Katılım14114
Tartışma14114
Soru-Yanıt14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
Toplam100