Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR203 İstatistik-I 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İstatistiğin temel kavramlarını öğreterek istatistiksel veri toplama, tablo ve grafiklerle sunma, elde edile sayısal bilginin özetlenmesi ve yorumlanması konularında bilgi ve tecrübe kazandırma
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Altun
Öğrenme Çıktıları
  1. Ham verileri standart puan dağılımı biçimine getirir
  2. Öğrendiklerinden yola çıkarak, bir araştırma yapmak üzere verilen bir veri setini incelemek için doğru istatistiksel teknikleri seçer ve kullanır.
  3. Verilen bir veri setini kullanarak eğilim ve dağılım ölçülerini hesaplar
  4. Verilen bir veri setinin tablo ve grafiklerini çizer
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sosyal Bilimler İçin İstatistik Şener Büyüköztürk, Ömay Çokluk, Nilgün Köklü Pegem Yay
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Frekans dağılım tablosu oluşturabilme ve bu tabloları kullanarak yorum yapabilme Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini hesaplayabilme Örnekleme dağılımı bilgisi Olağanlık tablolarını kullanarak homojenlik ve ilişki testleri problemlerini çözebilme İstatistiksel tabloları okuma bilgisi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İstatistiğe ilişkin temel kavramlar (Evren, örneklem, parametre, istatistik, değişken ...)
2.İstatistiğe ilişkin temel kavramlar (değişken, değişken türleri, ölçek ve ölçek türleri...)
3.Frekans dağılımıMerkezi eğilim ölçüleri
4.Merkezi eğilim Ölçüleri
5.Verilerin grafikle gösterilmesiDağılımlar (Normal, tek formlu, çarpık)
6.Normal dağılımın özellikleri
7.Merkezi dağılım ölçüleri (varyans ve standart sapma)
8.Ara Sınav
9.Dağılım Ölçüleri (Varyans, standart sapma ve çeyrek sapma)
10.Olasılık ve Standart Puanlar (z ve T)
11.Standart Puanlar
12.Korelasyon
13.Korelasyon
14.Regresyon
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9545
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
Toplam121