Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR214 Öğrenme Psikolojisi 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenme psikolojisinin temel kavramlarını açıklayabilen, öğrenme kuramlarının insan davranışlarına ilişkin farklı bakış açılarını açıklayabilen, öğrenmenin temel ilkeleri ve bu ilkelerin insan davranışını değiştirmede nasıl kullanılabileceğini kavramış, tarihsel ve güncel olay ve olgularla öğrenme psikolojisi arasındaki ilişkileri kurabilen bireyler yetiştirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yücel Öksüz
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenme kuramlarını özelliklerine göre sınıflar.
  2. Öğrenmeyi etkileyen faktörleri açıklar
  3. Öğrenme ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  4. Öğrenme kuramlarını ve aralarındaki farkları açıklar.
  5. Öğrenme stratejilerini açıklar.
  6. Öğrenme stratejilerini özelliklerine göre sınıflandırır.
  7. Öğrenme ve öğretme kuramlarının eğitim açısından doğurgularını açıklar.
  8. Dersin gereklerini yerine getirmede kararlı davranır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Psikolojiye Giriş ve Gelişim Psikolojisi Derslerini alınmış olmalı.
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öğrenme Psikolojisi-Sırrı Akbaba- Pegem YayınlarıÖğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları-Editör: Behçet Oral- Pegem YayınlarıEğitim Psikolojisi-Editör: Binnur YeşilyaprakÖğrenme Teorileri.Çeviri Editörü: Muzaffer Şahin-Nobel YayıneviAkman Y. ve Erden M. (2001).Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınevi. Arık, A. İ. (1995). Öğrenme Psikolojisine Giriş. İstanbul: DER yayınları Bacanlı H. (2002). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Çelen, N. (1999). Öğrenme. Ankara: İmge Kitabevi Morris, C.G.(1996).Psikolojiyi Anlamak (Çev. Ed: Ayvaşık, B., ve Sayıl, M. - 2002). Ankara: TPD Yayınları. Senemoğlu N. (2010). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Schunk H. D. (2009). Öğrenme Teorileri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Ulusoy A. (2002). Gelişim ve Öğrenme. Ankara. Anı Yayıncılık. Yeşilyaprak B. (Edt) (2006). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenme Psikolojisine Genel Bakış, Davranışçılık ve Öğrenme, Sosyal – Bilişsel Öğrenme, Gestalt Psikolojisi ve Öğrenme, Hümanistik Psikoloji ve Öğrenme, Bilişsel Psikoloji ve Öğrenme, Nöropsikoloji ve Öğrenme, Öğrenme Ürünleri Modeli, Zeka ve Öğrenme İlişkisi, Öğrenme Stratejileri ve Stilleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin hedef, içerik, öğretim şekli, değerlendirme ve öğrenci sorumluluklarının tanıtılması
2.Öğrenme ile ilgili temel kavramlar, öğrenmeyi etkileyen etmenler
3.Davranışçılık ve Öğrenme; Klasik Koşullanma – Bağlaşımcılık – Bitişiklik (Pavlov, Watson, Guthrie, Thorndike)
4.Operant Koşullanma (Skinner)
5.Sosyal – Bilişsel Öğrenme (Bandura)
6.Gestalt Psikolojisi ve Öğrenme (Wertheimer, Kofka, Köhler
7.Algı ve Algı Yasaları, İçgörüsel Öğrenme
8.Hümanistik Psikoloji ve Öğrenme (Maslov, Rogers): İhtiyaçlar Hiyerarşisi – Benlik Algısı
9.Ara sınav
10.Bilişsel Psikoloji ve Öğrenme: Bilgiyi İşleme Kuramı
11.Nörofizyolojik Kuram
12.Öğrenme Ürünleri Modeli (Gagne)
13.Öğretim Stratejileri
14.Öğrenme Stilleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9218
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15230
Toplam121