Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik danışma sürecinde terapötik koşullar ile temel ve ileri düzey psikolojik danışma becerilerinin önemini ve işlevini kavrayarak temel psikolojik danışma becerilerini etkili biçimde kullanabilmelerini ve terapötik koşulları oluşturabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nursel TOPKAYA
Öğrenme Çıktıları
  1. Psikolojik danışma sürecinde terapötik koşullar ile temel ve ileri düzey psikolojik danışma becerilerini ilişkilendirebilme
  2. Psikolojik danışma sürecinde kullanılan temel ve ileri düzey psikolojik danışma becerilerini tanımlayabilme
  3. Temel psikolojik danışma becerilerini kullanabilme
  4. Psikolojik danışma sürecini ve aşamalarını açıklayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Psikolojik danışma ve rehberlik, Bireyi tanıma teknikleri
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Hasan Tan. (1986). Psikolojik yardım ilişkileri. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.2. Nilüfer Voltan Acar. (2009). Yeniden terapötik iletişim. Ankara: Nobel Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Psikolojik Danışma Süreci ve Psikolojik Danışma Becerileri; Temel Psikolojik Danışma Becerileri: Dikkati Verme, Soru Sorma, Teşvik Etme, İçerik Yansıtma, Duygu Yansıtma, Özetleme; Temel Psikolojik Danışma Becerilerini Bütünleştirme; İleri Düzey Psikolojik Danışma Becerileri: Odaklanma, Yorumlama, Yüzleştirme, Kendini Açma, Anlık Olma, Geribildirim, Bilgi Verme; Psikolojik Danışma Süreci ve Psikolojik Danışma Becerilerinin Bütünleştirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve GerekleriPsikolojik danışma sürecinin başında yapılama yapabilme Tanışma
2.Yakından ilgilenme Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
3.Konuşmaya açık davet Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
4.Asgari düzeyde teşvik tekniği Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
5.Yansıtma tekniği: İçerik ve duygu yansıtma Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
6.Kişiselleştirme ve Özetleme Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
7.Empatik tepki basamakları ve empatik tepki verebilme Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
8.Saygı, saydamlık ve kendini açma Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
9.Arasınav
10.Somutluk ve ilişkinin şimdi ve buradalığı Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
11.Yüzleştirme tekniği Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
12.Odaklanma, Yorumlama, Geri bildirim ve Bilgi Verme Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
13.Psikolojik Danışma Becerilerinin Uygulanması ve Psikolojik Danışma Süreci ile Bütünleştirilmesi-1 Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
14.Psikolojik Danışma Becerilerinin Uygulanması ve Psikolojik Danışma Süreci ile Bütünleştirilmesi-2 Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Final Sınavı için Bireysel Çalışma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı13030
Derse Katılım14342
Tartışma13113
Rol Oynama / Dramatize Etme10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Ev Ödevi10110
Toplam127