Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR111 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle başetme yollarını kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Kurtman Ersanlı
Öğrenme Çıktıları
  1. Çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle başetme yollarını tanır.
  2. Çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve bu problemlerle başetme yollarını tanır.
  3. Ana- baba-çocuk iletişiminde uyum sorunlarını yorumlar.
  4. Ergenlikte rol modellerinin önemlerini tanımlar.
  5. Hayatın en verimli döneminde yapılması gerekenleri yorumlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Steinberg Laurence (2007). Ergenlik(Yayıma Haz. Figen Çok). İmge Kitabevi. Ankara.
Schrumpf, Fred; Crawford K. Dona & Bodine J. Richard (2007). Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk: Program Rehberi(Uyarlama Gül Akbalık). İmge Kitabevi. Ankara.
Schrumpf, Fred; Crawford K. Dona & Bodine J. Richard (2007). Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk: Öğrenci El Kitabı(Uyarlama Gül Akbalık). İmge Kitabevi. Ankara.
Yörükoğlu, Atalay (1982). Çocuk Ruh Sağlığı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Yörükoğlu, Atalay(1997). Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, Özgür Yayın-Dağıtım, 5. basım, İstanbul
Yörükoğlu, Atalay(1992) Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar, Özgür Yayın Dağıtım, İstanbul, on yedinci basım.
Onur Bekir(2007). Gelişim Psikolojisi(Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm ). Simge Yayınları. Ankara
Köknel, Özcan(1995). Ergenlik Dönemi, Ana-Baba Okulu, Remzi Kitabevi, 5. basım, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle başetme yollarını kazandırmayı amaçlayan bir derstir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Nesiller: Doğum ve kuşakların gelişimi, Cinsiyet: Aile ilişkileri ve kardeşler, Toplum: karşılıklı fayda ve mutluluk kuramı, akran grubu.Dönüşümler: Yaşam dönemleri geçişleri, Bireysel fizyolojik kazanımlar, Aile, genetik miras, Sosyal yasal paylaşımlar,
2.0-6 yaş doğum, çocukluk; büyüme: çocuğun kişilik gelişimi, yetiştirilmesi ve uyum sorunları
3.7-12 erkek ve kızların belli fiziksel değişiklerin(örn. Boy uzaması, ilk yetişkin dişlerin çıkması gibi)cinsiyet rollerinin ve aile kavramının farkındalığının oluşması, okula gitme ve çalışma alışkanlıklarına ilişkin uyum problemleri.
4.13-18 yaş erinlik; ota ve son ergenlik döneminin fiziksel ve psikososyal gelişim özellikleri, kimlik kazanımı ve bu özelliklere ilişkin uyum problemleri (Arkadaşlık, çete kurma, risk alma, sigara, uyuşturucu, illegal siyasal gruplara katılma),
5.19-24 yaş genç yetişkinlik: Aşk; evlilik; fiziksel gelişim ve beyin gelişimi; büyükanne ve büyükbaba kaybı, toplumsal farkındalık; üniversite, askerlik, uzmanlaşma, iş yaşamı ve iş değişiklikleri
6.25-30 Yetişkin iş sahibi olma, yeni ev kurma, çocuk sahibi olma
7.Vize
8.31-36 yaş Çocuk yetiştirme ve cinsiyet rolleri
9.37-42 yaş Kariyer gelişi, sosyal üretkenlik
10.43-48 yaş orta yaş krizi, çocukların evden ayrılması ve evlenmesi; menopoz, antropoz, ebeveyn kaybı
11.49-54 Orta yaş; psikolojik olgunluğun ortaya çıkışı, çocukların ev-bark sahibi olması, torunların doğması
12.55-60 büyükbaba büyük anne rolleri; akıl hocalığı yapma ve yardımcı olma.
13.61-66 yaş psikolojik ve sosyal olarak olgunlaşma ve gençlere yaşam tecrübesi açısından liderlik yapma
14.67-72 yaş Emeklilik; ölüm; torunların evliliği, 73+ yaşlılık: yaşlılığın getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişikliklerle ve rahatsızlıklarla başa çıkma; ruhsal gelişim; ölüme hazırlık ve ölüm
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma14114
Soru-Yanıt717
Gösterme717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma000
Toplam101