Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR304 Psikolojik Danışma Kuramları 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Psikolojik danışma kuramlarının; a. İnsan görüşü b. Psikopatoloji görüşü c. Kullanılan psikolojik danışma teknikleri d. Psikolojik sorunlar karşısında en uygun psikolojik danışma kuramını seçerek uygulayabilme, Konularında bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Esat ŞANLI
Öğrenme Çıktıları
  1. Psikolojik danışma kuramlarının psikopatoloji görüşlerini öğrenebilme ve psikolojik danışma tekniklerini etkili biçimde kullanabilme.
  2. Bir psikolojik sorun karşısında en uygun psikolojik danışma kuramını; (teknikler ve psikopatoloji yaklaşımı açısından) seçerek etkili biçimde uygulayabilme.
  3. Bireysel ve grup terapilerinde en uygun psikolojik danışma kuramını uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kaynaklar 1. Psikanaliz ve Sonrası. Engin Geçtan. Remzi Kitabevi.
2. Varoluş ve Psikiyatri. Engin Geçtan, Remzi Kitabevi.
3. Kişisel Özgürlüğün Psikolojisi. William Glasser. Çev: Müge İzmirli, Hayat Yayınları.
4. Gestalt Terapisi İçimizdeki Çocuk-I. Perls., Hefferline., Goodman., Çev: Nevzat Erkmen. Söz Yayınları. İstanbul.
5. Gestalt Terapisi İçimizdeki Çocuk-II. Fritz S. Perls., Ralph Hefferline., Paul Goodman., Çev: Nevzat Erkmen. Söz Yayınları. İstanbul.
6. Gestalt Terapi. Füsun Akkoyun, Nobel Yayınevi.
7. Kazanmak İçin Doğarız. James & Jongevard. Çev: Tülin Şenruh, İnkilap Yayınevi, İstanbul.
8. Ne Kadar Farkındayım? Gestalt Terapi. Nilüfer Voltan-Acar. Babil Yayınevi.
9. Transaksiyonel Analize Giriş. Füsun Akkoyun. 72 TDFO Ltd.Şti. Ankara.
10. Bilişsel Davranışçı Terapiler. Ed: Işık Savaşır, Gonca Boyacıoğlu, Elif Kabakçı. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
11. Bilişsel Terapi Temel İlkeler ve Ötesi. Judith S. Beck. Çev: Nesrin Hisli Şahin. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
12. Bilişsel Terapi ve Uygulamaları. Robert L. Leahy. Çev: Hasan Hacak, Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı. Litera Yayıncılık. İstanbul.
13. Psikanaliz ve Psikoterapi. M. Orhan Öztürk.Sevinç Matbaası. Ankara.
14. Varoluşçu Psikoterapi. Irvin Yalom. Kabalcı Yayınevi.
15. İnsanın Anlam Arayışı. Victor E. Frankl. Öteki Yayınevi.
16. Duyulmayan Anlam Çığlığı. Victor E. Frankl. Öteki Yayınevi.
17. Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi İlkeleri. (RET). Ertuğrul Köroğlu. HYB Yayıncılık, Ankara.
18. Bütünleşmek ve Büyümek. Gestalt Terapi. Ceylan Daş. HYB Yayıncılık, Ankara.
19. Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar. T. Fikret Karahan, Mehmet E. Sardoğan, Deniz Kültür Yayınları/Samsun
20. Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. Gerald Corey, Mentis Yayınları.
21. Bilişsel Terapi. Temel İlkeler ve Uygulama. M.Hakan Türkçapar. HYB Yayıncılık.
22. Rüyaların Yorumu, I-II. Sigmund Freud. Öteki Yayınevi.
23. Freud ve Psikanalizin Temel İlkeleri. İsmail Ersevim. Assos Yayınları, İstanbul.
24. Psikanaliz Nedir? Ian Craib. Çev: Ali Kılıçoğlu. Say Yayınları, İstanbul.
25. Cinsellik Üzerine. Sigmund Freud. Çev: Emre Kapkın. Payel Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1. Psikolojik danışma kuramlarının psikopatoloji görüşlerini öğrenebilme ve psikolojik danışma tekniklerini etkili biçimde kullanabilme. 2. Bir psikolojik sorun karşısında en uygun psikolojik danışma kuramını; (teknikler ve psikopatoloji yaklaşımı açısından) seçerek etkili biçimde uygulayabilme. 3. Bireysel ve grup terapilerinde en uygun psikolojik danışma kuramını uygulayabilme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Psikanaliz ve psikanalitik yönelimli psikoterapiler
2.Psikanaliz ve psikanalitik yönelimli psikoterapiler
3.Davranışçı terapi
4.Davranışçı terapi
5.Birey merkezli terapi
6.Varoluşçu terapi
7.Gestalt terapi
8.Gerçeklik terapisi
9.Arasınav
10.Bilişsel terapi
11.Bilişsel terapi
12.Bilişsel terapi
13.Rasyonel emotif terapi
14.Psikolojik sorunlar karşısında Eklektik Yaklaşım
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Bireysel Çalışma10880
Toplam120