Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR306 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 927001 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1. Bireysel psikolojik danışma sürecini planlayabilme ve başlatabilme becerisini kazandırabilme 2. Bireysel psikolojik danışma sürecini sürdürebilme ve sonlandırabilme becerisini kazandırabilme 3. Bireysel psikolojik danışma sürecinde, temel psikolojik danışma tekniklerini başarılı bir şekilde uygulayabilme becerisini kazandırabilme 4. Bireysel psikolojik danışma sürecinde karşılaşılan duygusal sorunlara yönelik yardım verebilme becerisini kazandırabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nursel TOPKAYA
Öğrenme Çıktıları
  1. psikolojik danışma sürecinin aşamalarını yaşantısal olarak kavrayabilme
  2. Psikolojik danışma sürecini etkili olarak kullanabilme
  3. Psikolojik danışma becerilerini psikolojik danışma sürecinde etklili olarak kullanabilme
  4. Danışanla etkili psikolojik danışma ilişkiis kurabilme
  5. Danışanla birlikte amaç belirleme
  6. Psikolojik danışma uygulamasında mesleki etik ilke ve kurallara uygun davranabilme
  7. Psikolojik danışma sürecini etkili olarak sonlandırabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Psikolojik Yardım İlişkileri. Hasan Tan, Milli Eğitim Yayınevi.
2. Terapötik İletişim. Nilüfer Voltan-Acar, U S-A Yayıncılık.
3. Psikolojik Danışmaya Giriş. Gerard Egan, Çev: Akkoyun, F. ve diğerleri, Form Ofset.
4. Yardım Becerileri Temel Eğitim Programı. Steven J. Danish, Anthony R. D’Augelli, Allen L. Hauer. Çev: Akkoyun, F., Form Ofset, Ankara.
5. Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar. T. Fikret Karahan, Mehmet E. Sardoğan, Deniz Kültür.
6. İletişim Çatışmaları ve Empati. Üstün Dökmen, Sistem Yayıncılık.
7. Irvin D. Yalom:
a. Bağışlanan Terapi
b. Aşkın Celladı
c. Annem ve Hayatın Anlamı
d. Hergün Biraz Daha Yakın
e. Divan
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Terapötik becerilerin ve terapötik koşulların incelenmesi ve uygulama
2.Terapötik becerilerin ve terapötik koşulların incelenmesi ve uygulama
3.Psikolojik danışmada yedme tekniklerinin incelenmesi ve uygulama
4.Psikolojik danışmada yedme tekniklerinin incelenmesi ve uygulama
5.Bireysel psikolojik danışma oturumlarının başlatılması ve terapötik sürecin planlanması
6.Duygusal sorunlara müdahele yaklaşımları ve uygulama
7.Psikolojik danışma tekniklerinin sınıf içinde uygulanması ve değerlendirme
8. Psikolojik danışma tekniklerinin sınıf içinde uygulanması ve değerlendirme
9.Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme
10.Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme
11. Arasınav
12.Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme
13.Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme
14.Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Uygulama/Pratik440
Toplam220
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Rapor150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik4832
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma31030
Rapor166
Toplam151