Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR308 Kısa Süreli Psik. Danışma 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın tarihçesine, ilkelerine, yöntem ve tekniklerine ve söz konusu psikolojik danışma yaklaşımına ilişkin güncel araştırmalara ilişkin bir anlayışa sahip olabilmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nursel TOPKAYA
Öğrenme Çıktıları
  1. 1.Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın tarihçesini hatırlayabilme.
  2. 2. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın temel ilkelerini tanıyabilme.
  3. 3.Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın aşamalarını ve teknikleri bilme.
  4. 4.Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın stratejilerini ve yöntemlerini kullanabilme.
  5. 5.Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın aşamalarını uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gerald B. Sklare,.Okul Daışmanları İçin Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma, Çeviri Editörü Alim KAYA, Pegem Akademi, 2010. Olcay Güner. Çözüm Bende Saklı Çözüm Odaklı Terapi Yönetim Çocuk ve Gençlerde Kullanımı,Efil Yayınevi, 2010. Betül Meydan. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma: Okullardaki Etkililiği Üzerine Bir İnceleme, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013, 4(39),120-129.Başaran Gençdoğan. Çözüm Odaklı Terapiye Giriş. (Ders Notları) Erzurum, 2008.Solution Focused Group Therapy for Level 1 Substance Abusers, Sara A. Smock ve ark, Journal of Marital and Family Therapy, 2008, 34 (1) 107-120.Süleyman Doğan. Okul Psikolojik Danışmanları için Yeni ve Pratik Bir Yaklaşım: Çözüm Odaklı Kasa Süreli Psikolojik Danışma. Eğitim ve Bilim Dergisi, 2000, 25 (16) 59-66.Süleyman Doğan. Çözüm Odaklı Kasa Süreli Terapi: Kuramsal bir inceleme, , Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013, 4(39),120-129.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın tarihçesi. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın özellikleri ve varsayımları. İlk oturum ve sürecin anlatılması. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde amaç oluşturma. Gönülsüz danışanların süreci kabul etmesine yardımcı olma. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde mucize sorular. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde “Başka ne?” soruları. Çözümlere ilişkin farkındalık kazandırma. Öğrencilerin özkaynaklarına ilişkin farkındalık kazanmalarına yardımcı olma: zihin haritası, amigo teknikleri. Belirlenen ana hattın ve ilerlemenin derecelendirilmesi. Amaca ulaşmada karşılaşılabilecek olası engellerin tanımlanması ve engellerle başa çıkma. İlk oturumu bir mesaj vererek sonlandırma: Övgü, ifadeleri bağlama, ödevler. İlk oturumun bileşenlerini bütünleştirme: Yol haritası. Sonraki oturumları yürütme. Sonraki oturumların bileşenleri: “EARS”. Derecelendirme. Başka bir oturum için gereksinimi belirleme. İkinci ve sonraki oturumlar: Yol haritası. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma kavramlarını genişletme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin Yapılandırılması.
2.Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın tarihçesi. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın özellikleri ve varsayımları.
3.İlk oturum ve sürecin anlatılması. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde amaç oluşturma. Gönülsüz danışanların süreci kabul etmesine yardımcı olma.
4.Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde mucize sorular. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde “Başka ne?” soruları.
5.Çözümlere ilişkin farkındalık kazandırma. Öğrencilerin özkaynaklarına ilişkin farkındalık kazanmalarına yardımcı olma: zihin haritası, amigo teknikleri. Belirlenen ana hattın ve ilerlemenin derecelendirilmesi. Amaca ulaşmada karşılaşılabilecek olası engellerin tanımlanması ve engellerle başa çıkma.
6.İlk oturumu bir mesaj vererek sonlandırma: Övgü, ifadeleri bağlama, ödevler. İlk oturumun bileşenlerini bütünleştirme: Yol haritası.
7.Sonraki oturumları yürütme. Sonraki oturumların bileşenleri: “EARS”.
8.Ara Sınav
9.Derecelendirme. Başka bir oturum için gereksinimi belirleme. İkinci ve sonraki oturumlar: Yol haritası.
10.Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Yaklaşımının Grupla Psikolojik Danışma Sürecinde Uygulanması
11.Sonlandırma nasıl yapılır?
12.Okullarda Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Yaklaşımının kullanılması
13.Yapılan uygulamaları incelemek.
14.Yapılan uygulamaları incelemek.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Takım/Grup Çalışması125
Proje Hazırlama125
Proje Sunma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik155
Takım/Grup Çalışması155
Proje Hazırlama155
Proje Sunma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21530
Toplam98