Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR310 Rehberlikte Program Geliştirme 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okul PDR programlarının hazırlanması ve uygulanması Okul PDR programlarının önemli bir parçası olarak beceri eğitimi programlarının hazırlanması ve uygulanması, konularında bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Rehberlik programlarını geliştirir
  2. program geliştirme ilkelerini bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Erkan, S. (2006). Rehberlik programlarının hazırlanması. Ankara: Nobel Yayınevi
2. Schilling, D. (2009). Duygusal zeka beceri eğitimi. Uygulamaya yönelik pratik bir model ve 50 Aktivite.Ankara: Maya Akademi Yayınları.
3. Özmen, A. (2004).Öfke ile başaçıkma.Ankara: Nobel Yayınevi.
4. Taştan, N.(2006). Çatışma çözme ve akran arabuluculuğu. Ankara: Nobel yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Okul PDR programlarının yapısı: süreçler ve zaman -Yapısal unsurlar -Program unsurları -Program kaynaklarıa -İnsan kaynakları -Finansal kaynaklar -Yasal kaynaklar -Okullarda okul rehberlik kurulunu oluşturma -Görev zaman çizelgesi geliştirme -Yöneticilerin ve öğretmenlerin programa katılımı sağlama -İhtiyaç analizi yapma -PDR programı standartları -Etkinlikleri geliştirme -Görevleri belirleme -Zaman ve görev analizini düzenleme -Master takvim oluşturma -Okul PDR programının değerlendirme ölçütlerini belirleme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Okul PDR programlarının yapısı: süreçler ve zaman
2.-Yapısal unsurlar
3.-Program unsurları
4.-Program kaynakları
5.-İnsan kaynakları
6.-Finansal kaynaklar
7.-Yasal kaynaklar
8.Ara sınav
9.-Okullarda okul rehberlik kurulunu oluşturma
10.Görev zaman çizelgesi geliştirme
11.Yöneticilerin ve öğretmenlerin programa katılımı sağlama
12.İhtiyaç analizi yapma
13.PDR programı standartları-Etkinlikleri geliştirme-Görevleri belirleme
14.-Zaman ve görev analizini düzenleme-Master takvim oluşturma-Okul PDR programının değerlendirme ölçütlerini belirleme
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı144
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü12112
Takım/Grup Çalışması7428
Rapor Hazırlama6212
Rapor Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Toplam125