Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 927001 4 7 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
PDR ve Eğitimde kullanılabilecek bir Tutum ölçeği geliştirebilme, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapabilme,Yurt dışında geliştirilmiş olan bir psikolojik ölçme aracının Türkçe'ye uyarlama basamaklarını bilme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK
Öğrenme Çıktıları
  1. Duyuşsal ve bilişsel özelliği ölçen özgün bir test geliştirme basamaklarını açıklayabilme
  2. Ölçek maddelerinin taşıması gereken özellikleri açıklayabilme
  3. Ölçek maddelerini eleştirebilme
  4. Uygun ölçek maddesini fark edebilme
  5. Ölçek geliştirmede kullanılacak gerekli istatistik teknikleri bilgisayar ortamında kullanarak hesaplayabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hasan Şeker ve Başaran Gençdoğan. (2006) Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme.Nobel Yayınları.Ankara.Ezel Tavşancıl.(2010) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi.Nobel Yayınları, Ankara.A.Ata Tezbaşaran (1997) Likert Tipi Ölçek Geliştirme Klavuzu. Psikolologlar Derneği Yayınları, Ankara.İsmail Seçer (2015) Psikolojik Test Geliştirme ve Uyarlama Süreci. Anı Yayıncılık, Ankara.Şener Büyüköztürk (2012) Sosyal Bilimler İçni Veri Analizi El Kitabı. Pegem Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Psikolojik test geliştirme aşamalarını sıralama, Psikolojik testlerin yapısını ve kullanılışını kavrayabilme, Güvenirlik: tanımı, türleri, ölçmenin standart hatası, güvenirliğin değerlendirilmesi. Geçerlik: tanımı, geçerliği belirleme yolları, geçerlik türleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tutum ve Tutumun özellikleri nelerdir? Tutum ölçeklerinin özellikleri­ nelerdir?
2.Geliştirilecek tutum ölçeğinin belirlenmesi (Konu seçimi)
3.Konuyla ilgili literatür taramasının yapılması ve uygun örneklem taraması (betimsel çalışma)
4.Madde Havuzunun oluşturulması
5.Oluşturulan maddelerden madde seçimi için pilot uygulama yapılması
6.Yapılan Pilot uygulama sonrasında istatistiksel analizlerin yapılması
7.Yapılan istatistiksel analizler sonucunda yeni testin oluşturulması
8.Pilot uygulamanın yapılması
9.Pilot uygulamadan sonra gerekli istatistiksel analizlerin yapılması
10.Teste son şeklinin verilmesi
11.Geçerlik ve güvenrilk ve faktör analizi çalışmalarının yapılması
12.Teste son şeklinin verilerek düzenlenmesi ve ölçme aracı gelşitirme ile ilgili makale yazma çalışması
13.Yurtdışında geliştirilmiş bir psikolojik testi Türkçe'ye uyarlama basamaklarının paylaşılması
14.Geliştirilen teste son şeklinin verilmesi ve kontrollerin yapılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Rapor Hazırlama160
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü10990
Ev Ödevi14242
Toplam178