Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR407 Bilimsel Araştırma Yöntentemleri 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilim ve araştırma kavramları, araştırmanın temel özellikleri; nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları ve modelleri, veri toplama ve analizi, rapor yazma, araştırma sonuçlarının kullanımı.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Melek Kalkan
Öğrenme Çıktıları
  1. 1. Bilim ve bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları bilme 2. Bilimsel yöntemlere ilişkin farklı görüşleri öğrenebilme 3. Bilimsel araştırma yöntemlerini kavrayabilme 4. Bilimsel araştırma yapabilme becerisini geliştirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara, Nobel Yayın, 2018.
Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Ankara, Nobel Yayın, 2017.
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Şener Büyüköztürk, Ankara, Pegem Yayınları, 2016.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilime ilişkin temel kavramlar, bilimsel araştırma basamakları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim ve temel kavramlar, bilgiye ulaşma yolları
2.bilimsel araştırmanın yapısı, araştırma türleri
3.bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin görüşler
4.Bilimsel etik ve atıf yapma
5.araştırma konusu seçme, problemi tanımlama, problemi ifade etme
6.değişken, değişken türleri
7.hipotez ve hipotez test etme
8.örnekleme yöntemleri ve veri toplama araçları
9.ilgili kaynakların taranması
10.verilerin kaydedilmesi ve analizi
11.SPSS ile veri analizi
12.bulguların tablolaştırılması
13.Bulguların yorumlanması
14.Araştırmanın raporlaştırılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı12020
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama10220
Toplam76