Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR404 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması 927001 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
PDR öğrencilerinin alanda karşılaşılan sorunlara ve ihtiyaçlara ilişkin bakış açısı geliştirmelerini sağlamak; bu sorun ve ihtiyaçlar için çözüm önerileri geliştirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Seher Balcı
Öğrenme Çıktıları
  1. Alanda var olan sorunalrın tesbiti için uygun ölçme araçları geliştirir
  2. Mesleki rehberlik hizmetlerinde programları karşılaştırır
  3. Bireysel rehberlik etkinliklerini planlar
  4. Eğitsel rehberlik hizmetlerinde programları karşılaştırır
  5. Kişisel rehberlik hizmetlerinde programları karşılaştırır
  6. Grup rehberliği etkinliklerini planlar
  7. Eğitimin farklı kademeleri için rehberlik hizmetlerini analiz eder
  8. Çalışmaları raporlaştırır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erkan, S. (2001) Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Hazırlanması,Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Erkan, S. (2004) Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri,Ankara; PegemA Yayıncılık
Erkan, S. (Editör) (2007)İlk Ve Ortaöğretim Okulları Yeni Rehberlik Etkinlikleri Kitabı, Ankara: MEB
Gazioğlu, İ. E;& İlgar, M. Ş. (2008) Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Rehberlik. Ankara; PegemA yayıncılık
Erkan , S.& Kaya, A. (2006) Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma
Programları. Ankara; PegemA yayıncılık
Selçuk, Z.& Güner, N. (2000) Sınıf içi Rehberlik Uygulamaları. Ankara: PegemA yayıncılık
Voltan-Acar, N. (2002) Grupla Psikolojik Danışmada Alıştırmalar ve Deneyler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
PDR alanı sorunların saptanması için alan araştırması yapılması, PDR alanı ihtiyaçlarının saptanması için alan araştırması yapılması, Toplanan bilgilerin grupta paylaşılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.PDR alanı sorunların saptanması için alan araştırması yapılması
2.PDR alanı ihtiyaçların saptanması için alan araştırması yapılması
3.Toplanan bilgilerin grupta paylaşılması
4.İhtiyaç analizi yapılması ve standardize formlar oluşturulması
5.Oluşturulan formların ön uygulamalarının yapılması
6.Uygulamalara ilişkin dönütlerin gruplar içinde paylaşılması
7.Standart formların alanda çalışanlara uygulanması
8.Standart formların alanda çalışanlara uygulanması
9.Uygulama sonuçlarının analiz edilmesi
10.Uygulama sonuçlarının analiz edilmesi
11.Saptanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi
12.Saptanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin grupta tartışılması
13.Alt grupların birleştirilerek dönem içinde yapılan çalışmaların paylaşılması
14.Raporlaştırma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Quiz220
Uygulama/Pratik320
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri75
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri25
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü12448
Proje Hazırlama31545
Toplam149