Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR401 Psikolojik Testler 927001 4 7 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin psikolojik testlerle ilgili temel bilgi ve kavramları kazanması, zeka, kişilik, tutum, ilgi testlerini birey ve gruplara dönük olarak uygulama becerisini geliştirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Cem Gençoğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler psikolojik testler hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Psikolojik testlerde bulunması gereken nitelikler hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Kişilik, ilgi ve tutum testleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Yılmaz, Ali (2000) Psikolojik Değerlendirmenin Temelleri: Psikolojik Testler. Samsun: Etüd Yayınları
2.Özgüven, İ. Ethem (1994) Psikolojik Testler Ankara: Yeni Doğuş Matbaası
3. Öner, Nejla (1994) Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.
4. Akkoyun, Füsun (1994) Projektif Teknikler Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri FakültesiYayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Psikolojik testlerin tanıtılmasını, uygulanmasını, puanlanmasını ve sonuçlarının değerlendirilip yorumlanması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Psikolojik testlerin tanıtımı
2.Testlerin Sınıflandırılması
3.Ölçme, Ölçekler ve Değerlendirme
4.Test seçiminde dikkat edilecek kriterler
5.Testlerin Uygulanması ve test sonuçlarının değerlendirilmesi
6.Klinik Psikolojide değerlendirme
7.Ara Sınavı
8.Bireysel ve grup zeka testleri
9.Kişiliğin değerlendirilmesi
10.MMPI-Minnesota çok yönlü kişilik envanteri
11.Kişilik Faktörü Testi
12.Kişiliğin Değerlendirilmesinde gözlemsel, projektif ve durumsal testler
13.İlgi tutum ve değerlerin ölçülmesi
14.Özel Amaçlı İlgi Envanterleri Nöropsikolojik Değerlendirme ve Nöropsikolojik Testler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9763
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma51050
Toplam187