Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR408 Pdr'de Etik ve Yas.Konular 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
PDR meslek etiği ile ilgili farkındalığın arttırılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nursel TOPKAYA
Öğrenme Çıktıları
  1. Meslek etiği kodlarını bilir.
  2. Meslek etiği ile ilgili farkındalık geliştirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Bireysel psikolojik danışma, Psikolojik Danışma İlke ve teknikleri, PDR kuramları derslerini almış olmak.
Önerilen Diğer Husular
Öğrenciler her hafta anlatılan konuyla ilgili etik ikilem çözeceği için her hafta derse devam etmek zorunludur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Meslek Etiği ve Yasal Konular-Lisans YayıncılıkTürk Pdr-Der Etik Kodlar Kitapçığı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Etik kavramı, Etik türleri, PDR Etiği, Pratik yaşamda karşılaşılan etik problemler, APA etik yasaları, etik sorunlar karşısında karar verme, mesleki beceri, mesleki sınırlar, gizlilik ve kayıtların korunması, psikoterapi sürecinde özel konular ve etik, Klinik beceri, bilimsel araştırma ve etik, tehlikeli danışanlar ve etik.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Etik Kavramı
2.Etik ve Ahlak/Etik türleri
3.PDR etiği
4.Aktif çalışan bir rehber öğretmen ile pratik yaşamda karşılaşılan etil problemlerin tartışılması
5.ACA etik kodları
6.Etik sorunlar karşısında karar verme
7.Vize
8.Mesleki beceri ve etik
9.Mesleki sınırlar ve etik/ Aktif çalışan bir psikolojik danışman, psikolog veya psikiyatr ile sınırların tartışılması
10.Gizlilik ve kayıtların korunması
11.Tehlikeli danışanlar ve etik
12.Psikoterapi sürecinde özel konular ve etik
13.Klinik beceri
14.Bilimsel araştırma ve etik
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım1440
Uygulama/Pratik710
Problem Çözümü710
Takım/Grup Çalışması710
Beyin Fırtınası1410
Rapor Hazırlama710
Rapor Sunma110
Toplam990
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Final Sınavı için Bireysel Çalışma250
Toplam150
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik717
Problem Çözümü717
Takım/Grup Çalışması717
Beyin Fırtınası14114
Rapor Hazırlama717
Rapor Sunma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam105