Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR403 Grupla Psikolojik Danışma 927001 4 7 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin grupla psikolojik danışma ilke ve tekniklerine ilişkin temel kavramlara hakim olmaları, ayrıca dersin öğretim elemanlarının liderliğinde yürütülen etkileşim grubuna katılarak grup yaşantısı deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK
Öğrenme Çıktıları
  1. Grupla psikolojik danışmaya ilişkin kavramları açıklama
  2. Grubunun özelliklerini ve grup çeşitlerini tanıma
  3. Grup sürecini açıklama
  4. Grubun evrelerini ayırt etme
  5. Grupla psikolojik danışmada terapötik güçleri kavrama
  6. Grupta direnç ve transferansı kavrama
  7. Grup liderinin yeterlikleri, kişisel nitelikleri ve rolünü kavrama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması,
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Corey, M. S. & Corey, G. (2002). Groups: process and practice. (5th. Ed.). Pacific Grove: Brooks/ Cole. Corey, M. S. & Corey, G. (2006). Groups: process and practice. (7th. Ed.). South Bank: Brooks/ Cole. Carroll, M. R.& Wiggins, J. D. (2008). Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Kavramlar, ilkeler ve uygulamalar. (S. Doğan (Ed.), I. Başaran, M. Aladağ, B. Yaka, Çev.). Ankara: Pegem Corey, G. (2000). Theory and practice of group counseling. (5th. Ed.). Pacific Grove: Brooks/ Cole. Jacobs, E. E., Mason, R. L., & Harvill, R. L. (2006). Group counseling: strategies and skills. Pacific Grove: Brooks/Cole-Thomson Learning, Voltan-Acar, N. (2001). Grupla psikolojik danışma ilke ve teknikleri. (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Voltan-Acar, N. (2002). Voltan-Acar, N. Grupla psikolojik danışmada alıştırmalar-deneyler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Yayıncılık (2001).Demir A. ve Selda Koydemir (Edit.) Grupla Psikolojik Danışma. Pegem A Akademi Yayınları, Ankara, (2011)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Süpervizyon yönetiminde lider olarak yapılandırılmış bir grubu yönetmek. Yardımcı lider ya da yarı yapılandırılmış bir grubu yönetmek
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Grupla Psikolojik Danışma, Grup Çeşitleri , Grupla Psikolojik Danışma için Kuramsal Çerçeve
2.Etkili Grup Liderinde olması gereken Kişilik Özellikleri, Grup Liderinin Yeterlikleri ve Eğitimi, Grup Liderlik Becerileri, Yardımcı Liderlik
3.Etkili Grup Liderinde olması gereken Kişilik Özellikleri, Grup Liderinin Yeterlikleri ve Eğitimi, Grup Liderlik Becerileri, Yardımcı Liderlik
4.Grup Üyelerinin Seçimi, Grubun Özellikleri, Grup Ön görüşmesi
5.Başlangıç Aşamasında Grubun Özellikleri , Güven Oluşturulması: Lider ve Üyelerin Rolleri, Amaçların Belirlenmesi, Başlangıç Aşamasında Grup Sürecine İlişkin Kavramlar , Başlangıç Evresinde Liderin ve Üyelerin Sorumlulukları
6.Başlangıç Aşamasında Grubun Özellikleri , Güven Oluşturulması: Lider ve Üyelerin Rolleri, Amaçların Belirlenmesi, Başlangıç Aşamasında Grup Sürecine İlişkin Kavramlar , Başlangıç Evresinde Liderin ve Üyelerin Sorumlulukları
7.VİZE SINAVI
8.Geçiş Aşamasının Özellikleri , Grupla Psikolojik Danışmada Güçlüğü Olan Üyeler, Grupla Psikolojik Danışmada Dirençle Başetme, Grupla Psikolojik Danışmada Transferans ve Karşıt Transferansla Başetme
9.Geçiş Aşamasının Özellikleri , Grupla Psikolojik Danışmada Güçlüğü Olan Üyeler, Grupla Psikolojik Danışmada Dirençle Başetme, Grupla Psikolojik Danışmada Transferans ve Karşıt Transferansla Başetme
10.Eylem Aşamasının Özellikleri, Farklı Evrelerde Üyelerin Korkuları ile Çalışma, Eylem Evresinin Özellikleri, Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Güçler
11.Eylem Aşamasının Özellikleri, Farklı Evrelerde Üyelerin Korkuları ile Çalışma, Eylem Evresinin Özellikleri, Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Güçler
12.Sonlandırma Aşamasının Özellikleri, Grubun Sonlandırılması
13.Sonlandırma Aşamasının Özellikleri, Grubun Sonlandırılması
14.Ergenlerle Psikolojik Danışma Uygulamaları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Uygulama/Pratik160
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Sunma5100
Toplam500
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik4832
Örnek Vaka İncelemesi31545
Rapor Hazırlama11515
Rapor Sunma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam180