Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRAE103 Okuma Becerileri I 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, başta güncel metinler olmak üzere çeşitli türlerde yazılmış metinleri tanıma, okuma, çözümleme, anlama ve yorumlama becerileri kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Rıfat GÜNDAY
Öğrenme Çıktıları
  1. Okuma sratejilerini kavrar.
  2. Farklı türdeki metinleri anlar.
  3. İncelediği farklı türlerdeki metinleri; yapı, sözcük, tümce, paragraf ve içerik bağlamında çözümler.
  4. Yazınsal bir metinle yazınsal olmayan bir metin arasındaki anlatım ve anlamlandırma farkını kavrar
  5. İncelenen metinlerden hareketle eşanlam, karşıt anlam, türetme ve perifraz çalışmalarını geliştirir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sylvie Poisson – Quinton, Reine Mimran, Compréhension écrite, Niveau 2, CLE, 2005.
Claire Miquel, Communication Progressive du Français, CLE, 2004.
Nathalie Fixe-Combe, Français 6, Séquences et expressions, 2001.
Dominique Roure, le nouvel atelier de Français, CM2, Bordas, 2001.
Çeşitli gazete ve dergilerden, ders kitaplarından, edebi yapıtlardan ve internet ortamından alınmış metinler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğrencinin Fransızca bir metni okumaı ve açıklama metinle ilgili olarak Fransız dilinde tartışabilme, özet yapabilme sorulan soruları yanıtlayabilme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin amacı, içeriği ve işlenişi hakkında bilgi verilecek, örnek bir metin incelemesi yapılacaktır
2.Öğrencilere farklı metin türleri hakkında örneklerle bilgiler verilecektir
3.Yazınsal olan ve olmayan metinlerin öğeleri tanıtılacaktır
4.Örnek bir metin üzerinde sözcüklerin çeşitli anlamları irdelenip bağlama göre kazandıkları anlam değerleri üzerinde durulacaktır. Sözcüklerin eş ve zıt, temel ve yan anlamları üzerinde durulacaktır
5.Örnek metindeki bazı önemli tümcelerin yapısı ve içeriği irdelenerek, aynı konunun ya da mesajın perifrazlar şeklinde başka ifade şekilleri tanıtılacaktır
6.Örnek metinden hareketle metnin konu bütünlüğü çerçevesinde paragraf yapılanmasının nasıl oluşturulduğu çözümlenecektir
7.Bilgilendirici tür bir metin örneği incelenecektir
8.Açıklayıcı tür bir metin örneği incelenecektir
9.Ara sınav
10.Anlatmaya dayalı bir metin örneği incelenecektir
11.Betimlemeye dayalı bir metin örneği incelenecektir
12.Kanıtlayıcı tür bir metin örneği incelenecektir
13.İnternetten alınmış bir güncel haber metini incelenecektir
14.Öğrencilerin okudukları bir kısa öyküden hareketle, ana konuyu oluşturan sözcük, tümce ve paragrafların izleksel çerçevede nasıl ilintilendirildiği çözümleyip değerlendirilecektir
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam76