Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRAE105 Yazma Becerileri I 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, her hafta ve düzenli olarak yapılan yazma çalışma ve alıştırmalarıyla, öğrencilerin Fransızca yazılı anlama ve anlatma becerilerini geliştirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Avrupa Dil Folyosu ölçütlerinin öngördüğü gibi Delf A1 ve A2 düzeyinde yazılı anlama ve anlatma becerisine sahip olma.
  2. Dil bilgisi ve yazım yanlışlarını en aza indirebilme.
  3. Açıklayıcı, betimleyici ve anlatısal metinlerin özelliklerinin farkında olma.
  4. Fransızca yazım ve noktalama kurallarını uygulayabilme.
  5. Fransızca sözcük dağarcığını geliştirebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Debyser,F., (1986), L Immeuble,Hachette, Paris
2. Gülmez,B.(1986) ; L Ecrit: De la Théorie à la Pratique, Anadolu Üniv. Yay., Eskişehir
3. Vigner,G., (1985) ; Ecrire à tout le monde ; Hachette, Paris
4. Genouvrier, E., Peytard, J., (1983) ; Linguistique et enseignement du français, Larousse, Paris
5. Gillardin B. (2008) Maîtriser la lecture et l'écriture - Méthode pour adultes, Retz, Paris.
6. Abensour Corinne ; Domont Philippe. (2003). Améliorer ses écrits professionnels Retz, Paris.
7. DE PIETRO, J.-F., DESCHENAUX, I., ve WIRTHNER, M. (1993). Enseignement du français : de nouveaux horizons. Enquête sur les besoins et attentes en supports didactiques. Neuchâtel: IRDP.
8. ROUILLER, J., ve YERLY, C. (1991). Documents de synthèse en didactique du français, Fribourg : Ecole Normale Cantonale.
9. SCHNEUWLY, B., ve REVAZ, F. (1994). Expression écrite : lire pour écrire, écrire pour lire : une méthode pour maîtriser l'écrit. Paris: Nathan.
10. VESLIN, O., ve VESLIN, J. (1992). Corriger des copies : évaluer pour former. Paris: Hachette.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Fransızca
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sözcük bilgisi ve sözdizim bilgilerini aşamalı olarak tümce, paragraf ve metin düzeyinde kullandırma çalışmaları, betimlemeli, anlatısal ve gerekçelendirmeli metin yazma teknikleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin içeriği ve kaynaklarının açıklanması.
2.Dikte yapma-düzeltme
3.Genel dil bilgisi yanlışları
4.Açıklayıcı ve betimleyici metinlerden örnekler
5.Portre yazma
6.Yer betimlemesi
7.Bileşik cümleler
8.Ara Sınav
9.Anlatısal metnin özellikleri
10.Fransızcada di li geçmiş, -miş li geçmiş zaman ayrımı(passé composé-imparfait)
11.Yaratıcı yazma çalışmaları
12.Verilen bir giriş cümlesi ile öykü tamamlama
13.Son cümlesi verilen bir öykü yazma
14.Fransızca yazarken en sık yapılan yanlış ve kimi hataların gözden geçirilmesi
15.Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı155
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14342
Toplam78