Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRAE106 Yazma Becerileri II 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yazılı metin oluşturabilme yeteneği kazandırmak.Okunan bir metni duyduğu gibi (Dictée) yazabilmek. Yazım kurallarını uygulayabilmek. Metin okuma ve incelemeyi yazı bağlamında çözmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci temel yazma becerisini geliştirir
  2. Okuma ve konuşma becerisini bu doğrultuda geliştirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Café Creme 2-3 Méthode de Français ,2005 Paris / Taxi Methode de français 2 , 2007 , Paris
2-RogerLeenhard, En Français, manuel 2 série, RTF, Paris,1969,
3- Régine Boutégege , Susanna Longo, Qui file Cécile? cideb,2003.
4- Farklı Metinler ve Ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Fransızca
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yazma sürecinin aşamalarını gerçekleştirmek için gerekli bilgileri edinerek onların uygulanması. Yazılan konuda bir bütün oluşturmak için gerekli öğelerin nasıl kullanılacağı üzerinde çalışmalar yapılır. Metinde anlaşılırlığı sağlamak için örneklemeler yapılır. Metin oluşturmak için okuduğu diğer metinlerden elde ettiği bilgileri nasıl uyarlayacağı üzerinde durulur. Metin içerisinde konuyla ilgili karşılaştırmalar yapılır. Giriş, gelişme, sonuç ilişkisi üzerinde çalışılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Paragraftan kompozisyona geçiş.
2.Açıklama ve karşılaştırma.
3.Betimleme ve açıklama.
4.Öğüt verme ve öğüt alma.
5.Not alma ve notlardan paragraf oluşturma.
6.Konu tekrar.
7.Mektup yazarak bilgi alma.
8.Mektupla bilgi verme.
9.Ara Sınav
10.Metni paragrafa dönüştürme.
11.Mekan betimleme.
12.Metni kısaltma.
13.Konu tekrarı
14.Özgeçmiş yazma.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı155
Derse Katılım10220
Rehberli Problem Çözümü9327
Toplam55