Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRAE108 Sözlü İletişim Becerileri II 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Fransızca öğrenen öğrencilere sözlü ifade ve iletişim becerisi kazandırma amacı içermektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY
Öğrenme Çıktıları
  1. öğrencinin hedef dilde sözcük dağarcığı gelişir.
  2. öğrencinin sözel ifade becerisi gelişir.
  3. Dinleme ve dinlediğini aktarma becerisi gelişir.
  4. Öğrenci hedef dilde kendini ifade eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Öğrencilere hedef dilde otantik işitsel-görsel videolar dinlemeleri, sosyal medya üzerinden hedef dilde iletişim kurup ortak eylemler gerçekleştirmeleri önerilmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Anne Akyüz, at all, Exercices de l'Oral en contexte, Paris: Hachette, 2002.2) C. Martins, J.-J.Mabilat, Sons et Intonation, Paris: Didier, 2004.3) Michel Barféty et Patricia Beaujouin, Expression orale (B1) , Paris: CLE, 2018.4) Michel Barféty, Expression orale (B2) , Paris: CLE, 2018.5) Les Documents Réservé Aux Examens.6) Activités de productions orale pour favoriser la production orale.7) Les images.8) Les videos.9) Les textes.10)TV 5
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Fransızca
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Dört temel beceriden birisi olan konuşma becerisi, her türlü; görsel, metin ve görsel-işitsel materyalden ve soru-cevap tekniği, rol oyunları, yaratıcı drama, tartışma vb tekniklerden yararlanılarak geliştirilir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.birinci yarıyılda ele alına konuların bir tekrarı yapılır ve basit cümlelerle konuşma pratiklerine yer verilir.
2."Quoi de neuf" le başlayan soruya yönelik konuşma ortamı yaratılır, herkese söz hakkı vermeye çalışılır.
3.Dünyada ve ülkemizde olup biten olaylara bir bakış yapılır ve bunların üzerinde konuşulur gerekirse tartışılır.Tv5'den fransızca haberler dinletilir.
4.Yabancı dil sınıfında masalın kullanımına ve sahnelenmesine yer verilir. Özellikle söz almakta sıkılan öğrencilerin rol almasına özen gösterilir.
5."Quoi de neuf" ve aktüalite hakkında konuşma ve olayları anlatma ve yorumlama pratikleri yapılır.
6.Tv5 fransız televizyonunda derlenen haberler dinletilir. Kulak dil alışkanlığı kazandırılmaya çalışılır.
7.le point de fle sitesinde bulunan şiirlerden dinlettirilir ve anlama becerisine yönelik soru cevap tekniği kullanılır. Dinleme sırasında not almaları istenir. dersin iki saati fransızca bir film izlemesine ayrılır.
8.Bir hafta önce dinletilen şiirin ezbere okunması istenir. herhangi bir konuda 5-6 kelime verilerek bu kelimeler ışığında şiir yazma çalışmaları yaptırılır.
9.vize öngörülmektedir.
10.yabancı dil sınıfında dramatizasyon uygulamalarına yer verilir. Öğrencilerden anında bir olayı sahneleme isteneceği gibi öğretmeninde belirleyeceği yönerge üzerine de sahneleme yapılır.
11.Quoi de neuf ve güncel olayların sınıf içinde paylaşılması konuşulması ve dinleme çalışması yapılır.
12.Öğrenciler soru cevap tekniği çerçevesinde konuşturulmaya çalışılır.
13.Kısa hikaye ve öykü anlattırılır. Bu hikayelerden bazıları ödev olarak verilir. hikayeyi kendilerince değiştirmeleri farklı bir son yazmaları ve zamanları değiştirmeleri istenir.
14.son ders genel bir değerlendirme çerçevesinde geçer. her fırsatta öğrencilere söz verilerek sözel becerinin pekiştirilmesi amaçlanır
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Sözlü Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Toplam46