Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitim Sosyolojisinin temel kavram kuramları ile sosyolojinin konularını incelemek, bu kavram kuram ve konular doğrultusunda eğitimin sorunlarını tartışmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Abdulnasır Bayram
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitim sosyolojisinin konularını bilir.
  2. Eğitim sosyolojisi konuları ile ilgili düşüncelerini açıklar.
  3. Toplumsal bir kurum olan okulun işlevlerini bilir.
  4. Okulun işlevlerini sosyolojik bakış açısıyla inceler
  5. Eğitime ilişkin sorunları toplumsal tabakalaşma bağlamında inceler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilgiseven, Amiran Kurtkan (1992) Eğitim Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İSTANBUL
Celkan, Yıldırım Hikmet (1996) Eğitim Sosyolojisi, Atatürk Üniversitesi Yay. ERZURUM
Celkan, Hikmet Yıldırım,(1990) Ziya Gökalp'in Eğitim Sosyolojisi,Milli Eğitim Bakanlığı, İSTANBUL
Ergün, Mustafa (1987) Eğitim Sosyolojisine Giriş, İnönü Üniversitesi Yayınları MALATYA
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sosyolojinin temel kavramları:Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay,vd; sosyolojinin öncüleri( İbn_i Haldun, A. Comte,, E Durkheim, M Weber,Vd. ) eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler ( işlevselcilik, yapısalcılık,sembolik, etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji açısından ) eğitim;toplumsal süreçler( sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din ekonomi siyaset) ve eğitim;Türkiye'de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi ( Zia gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim;sosyal , kültürel,ahlaki bir sistem olarak okul.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öğrencilerle tanışma. Sosyolojinin temel kavramları. Aktif öğretim yöntemleri
2.Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd. Aktif öğretim yöntemleri Aktif öğretim yöntemleri
3.Sosyolojinin öncüleri ( ibn-i Haldun, A. Comte, K. Marx) Aktif öğretim yöntemleri
4.Sosyolojinin öncüleri( (E. Durkheim, M. Weber, vd.) Aktif öğretim yöntemleri
5.Temel sosyolojik teoriler açısından eğitim ( işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı) Aktif öğretim yöntemleri
6.Temel sosyolojik teoriler açısından eğitim (eleştirel teori, fenomenoloji, , etnometedoloji Aktif öğretim yöntemleri
7.Toplumsal süreçler ve eğitim ( sosyalleşme sosyal tabakalaşma sosyal sınıf sosyal statü) Aktif öğretim yöntemleri
8.Toplumsal süreçler ve eğitim (sosyal hareketlilik sosyal değişme , ilerleme, gerileme) Aktif öğretim yöntemleri
9.ARA SINAV Aktif öğretim yöntemleri
10.Sosyal kurumlar (aile ve eğitim, eğitim kurumu olarak aile, Din ve eğitim ilişkisi) Aktif öğretim yöntemleri
11.Sosyal kurumlar( ekonomi ve eğitim, eğitimin ekonomiklik işlevi) Aktif öğretim yöntemleri
12.Türkiye'de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi ( Ziya Gökalp Ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu) Aktif öğretim yöntemleri
13.Türkiye'de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Nurettin Topçu ve Mümtaz Turhan vd.) Aktif öğretim yöntemleri
14.Kültür ve eğitim ; sosyal kültürel, ahlaki bir sistem olarak okul Aktif öğretim yöntemleri
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12112
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Toplam78