Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ104 Fransızca Okuma II 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin değişik türdeki özgün Fransızca metinlerdeki biçem özelliklerini tanımlayabilme, yapısal öğe ve söylemlerden hareketle metinleri yorumlayıp anlamlandırabilme becerilerini geliştirmektir. Fransızca Öğretmen adaylarının okuma becerilerini Türkiye?nin benimsediği uluslar arası ölçekler ve ilkeler doğrultusunda geliştirmek için metin ve söylem çözümleme modelleri kullanılarak farklı söylem ve metin türlerine duyarlı kılmak; tarayıcı/süpürücü okuma biçimlerine duyarlı kılmak, metinlerin düzeylerini ayırt etmek, okuma alışkanlığı kazanma ve kazandırma, Fransızca öğretiminde otantik metinlerin kullanılması için gerekli öğrenme ve öğretme stratejilerini edin(dir)me.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Rıfat GÜNDAY
Öğrenme Çıktıları
  1. Bir edebi metnin başlıca öğelerini çözümler.
  2. Farklı biçem (üslup) türlerini ayırt eder.
  3. Bir metni doğru anlayabilmek için öğeler arasındaki bağıntıları çözümler.
  4. Bir edebi metnin kompozisyon yapısını çözümler.
  5. Okuduğu özgün bir metni yorumlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çeşitli gazete ve dergilerden, ders kitaplarından ve internet ortamından alınmış metinler, masal, kısa öykü ve oyun metinleri.
J. Courtillon, Elaborer un cours de FLE, H. Rück, Linguistique textuelle et enseignement du français, vd. Okunacak kitaplar: Maupassant La Ficelle, çeşitli metinler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Fransızca
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Değişik türdeki özgün Fransızca metinlerde biçem özellikleri örnekleri, bu özelliklerin metinlerin anlamlandırılmasına katkıları, söylem/aktarılan, söylem/anlatı, yazar/anlatıcı gibi ayrımlardan hareketle metinleri anlama becerisini geliştirme çalışmaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, ders planının, hedeflerin açıklanması,anlatı ve uslamlama metinlerine giriş. Okunacak kitaplar listesi.
2.Anlatı metninin özellikleri Edebiyat metinleri üstüne çalışmalar: anlatısal söylem özellikleri üstüne çalışma.
3.Anlatı işlevli metinlerde dilsel özellikler üstüne çalışmalar: Maupassant - La Ficelle
4.Anlatıda yer alan öğeler tanıtılacak ve örnek metinler üzerinde öğeler arasındaki ilişkiler çözümlenecektir.
5.Örnek bir metindeki bazı önemli söylemler, yapısı ve içeriği açısından irdelenecek ve paralel söylem şekilleri oluşturulacaktır.
6.Örnek bir metinde faklı kişilere ait söylemlerin bulunup çözümlenmesi ve konu bağlamında değerlendirilmesi.
7.Bir gazete haberinin biçem, söylem ve içerik açısından incelenmesi.
8.Bir köşe yazısının incelenmesi.
9.Farklı uslamlama işlevleri taşıyan metin modellerinin, metindilbilim yöntemleriyle saptanması: yazarın söz edimlerini kullanma biçimleri üstüne çalışma
10.Ara sınav
11.Farklı edebi türdeki metinlerin temel biçem ve anlatı özelliklerinin tanıtılması.
12.Öykü-roman türünde bir metin örneği incelenecektir.
13.Oyun türünde bir metin örneği incelenecektir.
14.Şiir - şarkı türünde bir metin örneği incelenecektir. Öğrenciler, okudukları bir kısa öyküyü, ana fikir, tema, biçem, yapısal öğeler, yazarı ve anlatıcısının bakış açısı gibi konular çerçevesinde değerlendirilecektir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi14228
Toplam128