Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ105 Fransızca Yazma I 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
öğrencinin yazılı anlatım becerisini geliştirmek.Sözcük bilgisi ve sözdizim bilgilerini aşamalı olarak tümce, paragraf ve metin düzeyinde kullandırma çalışmaları yapmak, betimlemeli, anlatısal ve gerekçelendirmeli metin yazma tekniklerini öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilgileri kağıda kurallara uygun biçimde dökebilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
* Mérieux, R., et all., Connexions Niveau 2, Didier, Paris 2004* Delatour Y., ET ALL., Grammaire Pratique du Français en 80 Fiches, HachetteLivre* Miquel, J., et all., La Composition Française par l’Exemple, Éditions Roudil, Paris 1973* Fransızca Hikaye Kitapları* Web
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Yazma sürecinin aşamalarını gerçekleştirmek için gerekli bilgileri edinerek onların uygulanmasıYazılan konuda bir bütün oluşturmak için gerekli öğelerin nasıl kullanılacağı üzerinde çalışmlar yapılırMetinde anlaşırlığı sağlamak için örneklemeler yapılırMetin oluşturmak için okuduğu diğer metinlerden elde ettiği bilgileri nasıl uyarlayacağı üzerinde durulur Metin içersinde konuyla ilgili karşılaştırmalar yapılır. Giriş, gelişme ,sonuç ilşkisi üzerinde çalışılır
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Adj. possessifs
2.Adj. démonstratifs
3.Comparaisons et superlatifs
4.Prépositions
5.verbes
6.Présent
7.passé composé
8.futur- futur proche
9.vize
10.imparfait
11.direct -indirect
12.infinitif
13.conditionel
14.imparatif
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı188
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü9545
Toplam100