Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlama ve disiplinler arası bir bakış açısıyla eğitim bilimi inceleyebilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard.Doç.Dr. Hüseyin ASLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarını açıklar
  2. Eğitimle ilgili yasaların belli başlıcalarını sayar
  3. Türk Milli Eğitim Sisteminin örgüt yapısını açıklar
  4. Okulun hizmet alanlarıyla ilgili önemli işleri sayar
  5. Okul çevre ilişkilerinin yararlarını söyler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Kıroğlu, K. & Elma, C. (Ed.) (2017). Eğitim bilimine giriş (6.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.[2] Başaran,İ.E.(2007).Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ekinoks Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi,sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar
2.Eğitimin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve İşlevleri
3.Eğitimin Tarihsel Temelleri
4.Eğitimin Felsefi Temelleri
5.Eğitimin Sosyal Temelleri
6.Eğitimin Psikolojik Temelleri
7.Eğitimin Hukuksal Temelleri
8.Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı Ve Özellikleri
9.Ara Sınav
10.Eğitimin Ekonomik Temelleri
11.Eğitimin Politik Temelleri
12.Eğitim Biliminde Araştırma Yöntemleri
13.Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü, Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Uygulamalar ve Gelişmeler
14.21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı00
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı11616
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Toplam125