Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ201 Fransız Edebiyatı I 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Fransız Kültür ve Edebiyatına giriş olarak Ortaçağ’dan günümüze kadar Fransız Edebiyat ve Kültür tarihinin ana hatları, edebi ekoller, edebi akımlar, dünya düşünce tarihine mal olmuş yazar ve eserlerinin tanıtımı. Fransız edebiyatındaki türleri, akımları, ekolleri ve yazarları yapıtlarından örneklerle, tarihsel süreç içinde tanıtma. Bu eserlerden seçme metinlerle edebi çözümleme ve eleştiride temel kavramları anlama ve inceleme ve kavratmak. ; kurmaca özelliği taşımayan deneme, yaşam öyküsü, özyaşam öyküsü, günce, anı türleri ve anlatısal türlerden masal ve öykünün özelliklerini örnek metinlerle karşılaştırarak öğretme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Fransız Edebiyatını yüzyıllara göre sınıflandırabilir
  2. Ünlü Fransız Yazarlarından Seçme Edebi Metinlerin Dil Öğretiminde Kullanılabilmesi
  3. Ünlü Fransız Yazarlarının ve Eserlerinin Yorumlanabilmesi
  4. Edebi Türlerin Karşılaştırılabilmesi
  5. Fransız Kültür ve Düşünce Tarihinin Yüzyıllara Göre Sınıflandırılabilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hüseyin Gümüş, Cours d’Initiation à la littérature Française I, Marmara Üniversitesi Yayın No.635, 1998
Rıfat Günday, Edebi Metinlerin İncelenmesi ve Öğretimi, Çantay, İstanbul, 2007
Dominique Roure, le nouvel atelier de Français, CM1, Bordas, 2001. Dominique Roure, le nouvel atelier de Français, CM2, Bordas, 2001.Nathalie Fixe-Combe, Français 6, Séquences et expressions, 2001.
Hélène Sabbah, Littérature 2, Textes et Séquences, Hatier, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Fransız Edebiyatı I dersinin devamı. Fransız edebiyatındaki türlerden roman, şiir ve tiyatro akımları, ekolleri, yazarları yapıtlarından örneklerle tarihsel süreç içinde tanıtma; bu türlerin özelliklerini ve terimlerini örnek metinlerle öğretme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Destansı "Epik" Edebiyat ve Destanlar
2. Destanlar ve "Chanson de Roland"
3.Derebeylik ve Halkın Yeri: Aristokrasi, Burjuvazi, Rahip Sınıfı, Dğer Kesim
4. Aristokratik Edebiyat ve Romanlar
5.Romanlar ve Tistant ve Eseult
6. Roland Destanı ve Tistant ve Eseult
7. Romanlar ve "Chrétien de Troyers": "Yuvarlak Masa" Romanları
8.Ara sınav
9. Burjuva Edebiyatı ve "Roman de Renard
10.Didaktik Edebiyat ve "Roman de la Rose"
11. Lirik Edebiyat ve François de Villon: la Ballade des Pendus
12.Dini Tiyatro ve Dindışı tiyatro: "La Farce de Maitre Patheline"
13.Rönesans ve Reform
14. Montaigne'in Denemeleri ve Rabelais: "Gargantua ve Pantagruel"
15.La Pléiade: Pléiade Bildirisi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı13030
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Toplam134