Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ202 Fransız Edebiyatı II 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Fransız Kültür ve Edebiyatına giriş olarak Ortaçağ’dan günümüze kadar Fransız Edebiyat ve Kültür tarihinin ana hatları, edebi ekoller, edebi akımlar, dünya düşünce tarihine mal olmuş yazar ve eserlerinin tanıtımı. Fransız edebiyatındaki türleri, akımları, ekolleri ve yazarları yapıtlarından örneklerle, tarihsel süreç içinde tanıtma. Bu eserlerden seçme metinlerle edebi çözümleme ve eleştiride temel kavramları anlama ve inceleme ve kavratmak. ; kurmaca özelliği taşımayan deneme, yaşam öyküsü, özyaşam öyküsü, günce, anı türleri ve anlatısal türlerden masal ve öykünün özelliklerini örnek metinlerle karşılaştırarak öğretme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Rıfat GÜNDAY
Öğrenme Çıktıları
  1. Ünlü Fransız Yazarlarının ve Eserlerinin Yorumlanabilmesi
  2. Fransız Edebiyatının Yüzyıllara Göre Sınıflandırılabilmesi
  3. Ünlü Fransız Yazarlarından Seçme Edebi Metinlerin Dil Öğretiminde Kullanılabilmesi
  4. Fransız Kültür ve Düşünce Tarihinin Yüzyıllara Göre Sınıflandırılabilmesi
  5. Edebi Türlerin Karşılaştırılabilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hüseyin Gümüş, Cours d’Initiation à la littérature Française II, Marmara Üniversitesi Yayın No.635, 1998
Rıfat Günday, Edebi Metinlerin İncelenmesi ve Öğretimi, Çantay, İstanbul, 2007
Dominique Roure, le nouvel atelier de Français, CM1, Bordas, 2001.
Dominique Roure, le nouvel atelier de Français, CM2, Bordas, 2001.
Nathalie Fixe-Combe, Français 6, Séquences et expressions, 2001.
Nathalie Fixe-Combe, Français 5, Séquences et expressions, 2001.
Hélène Sabbah, Littérature 2, Textes et Séquences, Hatier, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Fransız Edebiyatı I dersinin devamı. Fransız edebiyatındaki türlerden roman, şiir ve tiyatro akımları, ekolleri, yazarları yapıtlarından örneklerle tarihsel süreç içinde tanıtma; bu türlerin özelliklerini ve terimlerini örnek metinlerle öğretme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Edebi ve Tarihsel olarak XVII. Yüzyıl
2.Klasik Edebiyat ve Klasik edebiyat Prensipler i
3. Trajedi: Corneille ve Cid
4.Trajedi: Racine ve Phedre
5. Komedi: Moliere ve Tartuffe
6. La Fontaine ve Fabl türü: seçme fabllar
7.Eski-Yeni Kavgası ve XVIII. yüzyıl
8. Ara Sınav
9. Soruların cevapları
10. J.J. Rousseu ve Emile: Eğitim Sorunu
11. Montesquieu ve "Les lettres Persannes"
12. Voltaire ve Candide
13.Beaumarchais ve "Figaro'nun Düğünü"
14.1789 İhtilali ve İnsan Hakları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12828
Final Sınavı12828
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam126