Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ205 Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar-I 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarına genel öğrenme ve öğretme kuram ve yaklaşımlarını, yabancı dil öğretimi üzerine yaklaşımları geleneksel yöntemden eylem odaklı yöntem dahil olmak üzere tüm yöntemleri tanıtmak, Fransızca öğretimiyle ilgili teorik bilgiler vermek, konuyla ilgili güncel sorunlara değinmek, teorik bilgilerden yola çıkarak çeşitli uygulamalar yaptırmak bu dersin amaçları arasında yer almaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Rıfat Günday
Öğrenme Çıktıları
  1. Genel öğrenme kuram ve yaklaşımlarını tanır
  2. Yabancı dil öğretimine yönelik yaklaşımları tanır
  3. Öğretmen adayları yabancı dil öğretim yöntemlerini tanıır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
CUQ Jean-Pierre, GRUCA Isabelle, Cours de didactique du FLE et seconde, PUG, Grenoble, 2005.
LEHMANN Denis, La didactique des langues en face à face, Hatier-Crédif, Paris, 1988.
MARTINEZ Pierre, La didactique des langues étrangères, PUF, Que sais-je, Paris, 1998.
WEISS Françoise, Jouer, communiquer, apprendre, Hachette, Paris, 2002.
YAICHE Francis, Les simulations globales, mode d'emploi, Hachette, Paris, 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Fransızca
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenme ve öğretme genel yaklaşımları, yabancı dil öğretimine yönelik geliştirilen yaklaşımlar, Fransızca öğretiminde kullanılan tüm yöntemler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bazı Temel Kavramlar
2.Davranışçı yaklaşım
3.Bilişsel Yaklaşım
4.Sosyo-bilişsel Yaklaşım
5.Beyin Temelli Öğrenme
6.Çoklu Zeka Kuramı
7.Yapılandırmacı Yaklaşım
8.Öğrenme Stratejileri
9.Ara Sınav
10.Görsel Yaklaşım
11.Sözlü Yaklaşım
12.Yapısalcı Yaklaşım
13.Durumsal Yaklaşım
14.İşlevsel-Kavramsal Yaklaşım
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11111
Final Sınavı12222
Rehberli Problem Çözümü14342
Toplam75