Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ206 Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar-II 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarına Fransızca öğretimine yönelik kullanılan tüm yöntemleri tanıtmak, Fransızca öğretimiyle ilgili teorik bilgiler vermek, konuyla ilgili güncel sorunlara değinmek, teorik bilgilerden yola çıkarak çeşitli uygulama örneklerini incelemek bu dersin amaçları arasında yer almaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğretmen adayları yabancı dil öğretim yaygın olarak kullanılan yöntemleri tanır.
  2. Öğretmen adayları yabancı dil öğretim az bilinen yöntemleri tanır.
  3. Dil öğretimi konusunda kendisini geliştirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
P.BERTOCCHINI ET E.COSTANZO, Manuel de Formation Pratique, Paris, CLE, 2008.
Rıfat GÜNDAY, Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler ve Multimedya Araç ve Materyallleri, Ankara, Favori, 2015.
Özcan DEMİREL, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, 2012.CUQ Jean-Pierre, GRUCA Isabelle, Cours de didactique du FLE et seconde, PUG, Grenoble, 2005.
LEHMANN Denis, La didactique des langues en face à face, Hatier-Crédif, Paris, 1988.
MARTINEZ Pierre, La didactique des langues étrangères, PUF, Que sais-je, Paris, 1998.
WEISS Françoise, Jouer, communiquer, apprendre, Hachette, Paris, 2002.
YAICHE Francis, Les simulations globales, mode d'emploi, Hachette, Paris, 1996.
Henri BESSE, Méthodes et pratiques des manuels de langue, Paris, Didier, 1992.
Sibel BOZBEYOĞLU, Enseignement du français langue étrangere, Ankara, Şahin Matbaası, 2000.
Alana yönelik makaleler.
Ders notları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Fransızca
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar I dersinin devamı. Fransızca öğretiminde yaygın olarak kullanılan ve az bilinen tüm yaklaşımların kuramsal temellerini ve uygulama örneklerini inceleme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Doğal Yöntem
2.Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi
3.Doğrudan Yöntem
4.İşitsel-Dilsel Yöntem
5.İşitsel-Görsel Yöntem
6.İletişimsel Yöntem
7.Göreve Dayalı Yöntem
8.Eylem Odaklı Yöntem
9.Ara Sınav
10.Çeviri Yöntemi
11.Okuma Yöntemi
12.Sessiz Yol Yöntemi
13.Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi
14.Seçmeli Yöntem
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Toplam74