Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ208 Dil Edinimi 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Anadil ve Yabancı Dil Edinim Kuramları, karşılaştırması ve örneklendirilmesi; dilsel gelişimi ve dil edinim sürecinin aşamaları; dil edinimi ve öğrenimi süreçlerinin yabancı dil öğretiminde kullanılması. Biçim ve metin arasında ilişki kurma, bağlamsal çözümleme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hanife Nalan Genç
Öğrenme Çıktıları
  1. Düzgün cümle oluşturma, tümcede fazla yada tekrar içeren sözcük kullanımdan sakınma.
  2. Doğru konuşma becerileri sağlama.
  3. Söz edimlerini kullanır ve örneklendir
  4. Anadil ve yabancı dil öğrenme kuramlarını karşılaştırır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
C. Chuilon. Grammaire Pratique des Le Niveau 1.,- F. Cicurel, E. Pedoya, R. Porquier. Communiquer en Français. -M. Baştürk. Dil Edinim Kuramları ve Türkçenin Anadil Olarak Kullanımı.- Bally. C. Le Langage et la vie
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Fransızca
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bu ders birinci ve ikinci dil edinimi kuramlarının (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım) tanıtır ve anadil ile erek dilin gelişim evrelerini ve süreçlerine odaklanır. Durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi (örn.: CHILDES vertitabanı), sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması, anadil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.: kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örn.: doğal ve örgün eğitim ortamları) gibi konular sunulur. Derste anlatım, ikili ve grup çalışması yöntemleri kullanılacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dil bilgisi ve dil edinim kuramları. Delacroix ve dil edinimi anlayışı.
2.Yazı dili olarak Fransızca’nın edimi, öğrenilmesi konusunda temel bilgiler.
3.Dilsel gelişim. Dil oluşum aşamaları.
4.Dil edinim sürecinin aşamaları. Dil edinim Yöntemleri.
5.Dil edinimi ve öğrenimi süreçlerinin yabancı dil öğretiminde kullanılması. A. Grégoire, M. Cohen ve O. Jespersen.
6.Yabancı dil olarak Fransızca’nın edinilip/öğrenilmesi süreci. Jean Piaget ve çocuk dili.
7.Dil edinimindeki kuram ve uygulamalarının çağdaş öğretim yöntemleriyle eşgüdümlü olarak sağlanması. La découpage en actes de parole.
8.Öğrenme modelleri ve özellikleri. La conduite d’apprentissage.
9.Kip-sözcelem ve eklerin edinimi, olumsuz, soru, olumlu sözcelerin edinimi. Humour et imaginaire.
10.Ara sınav
11.Sözlü ve yazılı dil öğretimi. Les activités proposées, leur contenu et leur déroulement.
12.Sözlü ve yazılı dil öğretimine yönelik uygulanan yöntemler. L’implication pédagogique (composition du matériel)
13.Okuma ve okuma türleri. Les listes d’énoncés, les dessins humoristiques, les mises en scènes.
14.Fransızca’nın genel özellikleri. Entrez dans le desin, les mots en situation.La proposition subordonnée conjonctive
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12828
Final Sınavı13030
Derse Katılım14342
Toplam100