Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ209 Fransızca Sözcük Bilgisi I 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Fransız dilinde yer alan sözcük türlerinin yapısal, biçimsel ve anlamsal özelliklerini öğretmek. Cümle kuruluşunu geliştirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard. Doç Dr. Ali YAĞLI/ Prof. Dr. Nalan Genç
Öğrenme Çıktıları
  1. Sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişkiden yola çıkarak ön ek ve son ekler yardımıyla sözcük üretebilir
  2. Sözlü ve yazılı dildeki deyimler, söz öbekleri, adlandırmaları, neolojizm, atasözleri ve öbeksi eylemleri kullanabilir.
  3. Metin çözümlemesi gelişir
  4. Yazma becerisi gelişir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
En français 1-2 DIDIER 1970

HİKMET KARCIOĞLU ,İLERİ FRANSIZCA .İZMİR 2007
COMMENT LE DİRE EN FRANÇAİS, H.KARİCİOĞLU, İZMİR,2007.
Evelyne Sirejols - Vocabulaire en dialogues - CLE - 2008 - France
Anne Akyüz ve diğerleri - Exercices vocabulaire en contexte - Hachette - Italie
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Cümle yapılarını tanımak. Sözcük üretimi ve Vokabüler geliştirmek
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ambiguités dans l'expression turque et français
2.Certains verbes irréguliers
3.langue parlée et langue écrite
4.Le vocabulaire des médias et de la presse
5.Construction impersonnelle
6.Expression de la restriction
7.Répétition des conjonctions
8.Les propositions juxtaposées en turc et en français
9.Ara Sınav
10.Expression de la condition et la supposition
11.Etudes lexicologique sur des dialogues et des textes
12.Complément d'objet direct et indirect
13.Pronoms relatifs simples et composés
14.Phrases complexes dans les textes
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14570
Ev Ödevi8216
Toplam132