Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ210 Fransızca Sözcük Bilgisi II 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sözcük türlerlerinin yapısal,biçimsel ve anlamlarından yola çıkarak vokabüler geliştirmek. Sözcük araştırmalrıyla ve metin üzerinden Fransızcadaki türetme yöntemleri üzerinde çalışma Amaç bildiren ,Neden bildiren cümleler üzerinde bilgilenmek Koşul ve varsayım bildiren yapıları incelemek. Karşılaştırma bildiren cümleler ve zaman bildirme biçimlerinin anilizi yapılarak ileride yapılacak metin çalışmalına zemin hazırlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hanife Nalan Genç
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci Fransızca sözcük bilgisini cümlelerin yapısal ve biçimsel özelliklerini kavrayarak geliştirir.
  2. Sözcük türetme ve anlam yakalama kapasitesi gelişir.
  3. Basit cümleden karmaşık yapıya doğru analiz yapabilme gücü gelişir.
  4. Metin yazma ve çözümlemede bu bağlamda ilerleme kaydeder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Keşoğlu Temel, Fransızca Dil Bilgisi, engin,Ankara ,2006
- Özduman Hasan, Grammaire Explicative du Français, Samsun, 1995.
-Ertürk A. Çetin, Fransızca Grammaire, Ankara, 2004
-Günay V. Doğan, Sığırcı İ, Fransızca da Tümce kuruluş biçimleri çev. yön., Seçkin, Ankara
-en français 1-2 DIDIER 1970
-Hikmet Karcıoğlu, İleri Fransızca. İzmir. 2007
-Comment Le Dire en Français H. Karcıoğlu. İzmir. 2007.
-Evelyne Sirejols - Vocabulaire en dialogues - CLE - 2008 - France
-Anne Akyüz ve diğerleri - Exercices vocabulaire en contexte - Hachette - Italie
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Cümle yapıları üzerinde çalışmalar yapmak. Metin çözümlemesini ve yazma becerisini geliştirmek
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.La phrase simple et complexe
2.Proposition principale
3.La langue parlée et sa sructure
4.Proposition subordonnée relative
5.Proposition subordonnée interrogative
6.Les conjonctions de coordination
7.les conjonctions de subordination
8.Compléments de Comparaison
9.Vize
10.Comparatif de nom et de verbe
11.İnterjection
12.La concordance des temps dans la phrase
13.La langue écrite et sa structure
14.Revision
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı177
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14570
Toplam125