Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ306 Türkçe-Fransızca Çeviri 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Amaç, öğrenciye ana dilden hedef dile çeviri yapma becerisi kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Halil Aytekin
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci ana dilden hedef dile çeviri yapma becerisi kazanır.
  2. Çeviri dersi öğrencinin vokabüler dağarcığını geliştirir.
  3. Öğrenci hemen hemen her alanda çeviri yapabilecek düzeye erişir.
  4. Öğrencinin anlama, dinleme ve yorumlama becerisi gelişme gösterir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders dışında hedef dilde dinleme ve gazete dergilerden çeviri egzersizleri yapmaları tavsiye edilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dergi, gazete ve kitaplardan ve yabancı dil sınavlarından alınmış çeviri parcaları.
Tv5 français.
ÜDS; KPDS; YÖKDİL sınavlarında çıkan soruların çevirileri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Fransızca
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Ana dilde yazılmış çeşitli dergi, gazete, kitap ve makalelerden alınan parçaların Fransızcaya çeviri çalışmaları yapılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.kısa cümle çevirileriyle çeviri anında dikkat edilecek hususlara dikkat çekilir. Yabancı dildeki cümle yapısına paralel olarak ana dilde dizilişe ve doğru ifade biçimlerine yer verilir. Sözel ifade ve yazılı ifade arasındaki farka ve anlatım kolylıklarına veya zorluklarına değinilir.
2.Kısa cümlelerden yavaş yavaş uzun cümlelere geçiş yapılır. Bağlaçlı cümlelerin çeviri örnekleri yapılır. öğrencilere bir sonraki haftaya hazırlamaları için ödev cümleler verilir.
3.Öğrencilere verilen cümleler sınıf ortamında ele alınır. Yapılan yanlışlıklar ve değişik ifade tarz seçenekleri gösterilir.
4.Kısa paragraflar ele alınır. Global anlama ve anladığını hedef dilde ifade etme pratikleri yapılır.
5.Sağlık konusunda yazılmış bir makaleden paragrafların çevirisi yapılır.
6.Ekonomi alanında yazılmış metinlerin çevirisine yer verilir. Bu şekilde alana özgü vokabüler kazandırma amaçlanır.
7.Avrupa birliği sürecinde Türkiye konulu bir makalenin çevirisine yer verilir.
8.Spor ve sağlık konulu cümlelerin çevirisi yapılır.
9.ara sınav.
10.Bankacılık konusunda değişik cümle yapılarının çevirisi gündeme getirilir. Her öğrencinin en az bir defa tahtada cümle çevirisine katılımına gayret edilir.
11.Simültane çeviri örnekleri yapılır. Türk Haber Televizyonu dinletilir ve konunun aynı anda Fransızcaya transfer pratikleri yaptırılır.
12.Roman, masal, öykü gibi anlatı türlerinden alınan parçaların hedef dile çevirisi çalışmaları ele alınır.
13.Herhangi bir yayında söz konusu olan basın açıklaması dinletilerek dolaylı ve dolaysız aktarım pratikleri yapılır.
14.Değişik çeviri örnekleri ele alınarak öğrencileri final sınavına hazır hale getirmeye çalışılır.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Toplam100