Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ312 Avrupa Birliği ve Proje Geliştirme 927001 3 6 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, Türkiye'de yürütme ve yönetimi DPT - AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi-Ulusal Ajans tarafından gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme (Leonardo da Vinci, Erasmus) ve Gençlik Programları'na ilişkin bilgilendirme ve danışmanlık yapmak, projelerle ilgili bilimsel ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, aday öğretmenleri proje yazmak konusunda teşvik etmek, onlara proje hazırlama ve uygulama aşamasındaki konularda destek vermek, üniversitemizin sosyal ve bilimsel proje faaliyetlerini niteliksel ve niceliksel bağlamlarda artırmak amacıyla sunulmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Halil Aytekin
Öğrenme Çıktıları
  1. Projelerde çalışarak istihdam imkanı elde etme
  2. Proje hareketlilikleri kapsamında yurt dışına çıkarak yabancı dil becerilerini geliştirebilme
  3. Akademik çalışmalarını projelendirme alışkanlığı geliştirme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
proje araştırmaları tavsiye olunur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İlgili siteler:

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı

The Education, Audiovisual and Culture

Executive Agency

European Commission

TÜBİTAK

FP7

DPT

AB İlan
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Fransızca
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Ders kapsamında Avrupa'da özellikle eğitim alanında yürütülen projeleri tanıma bilgi sabibi olma yanında bireysel veya grup Proje hazırlama ve yazma teknikleri üzerinde çalışılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş: Dersin içeriğinin tanıtılması
2.Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) nedir?: Erasmus, Leanardo da Vinci Programları
3.Erasmus Programı: Programa dahil ülkeler, ortak kurumlar, faaliyet geçerlilik dönemi
4.Erasmus Programı: Öğrenci hareketliliği: Öğrenci öğrenim hareketliliği, öğrencilerin seçimi, ilan, başvuru, başvuruların değerlendirilmesi, akademik tanınırlık ve gerekli belgeler, ulusal burslar ve hibeler, ikinci kez öğrenim hareketliliği faaliyeti yapılamaması
5.Öğrenci staj hareketliliği (yerleştirme): Öğrenci seçimi, başvuru, başvuruların değerlendirilmesi
6.Erasmus yoğun dil kurslarına (EYDK-EILC) katılım
7.Personel hareketliliği: Ders verme hareketliliği, eğitim alma hareketliliği
8.Ulusal Ajans merkezli projeler: Yoğun programlar (Intensive Programmes-IP)
9.Komisyon merkezli projeler
10.Leonardo da Vinci Programı: Hedefler, ulusal öncelikler, hareketlilik, proje evreleri
11.Erasmus öğrenim görme öğrencileri için gerekli formların incelenmesi
12.Erasmus staj öğrencileri için gerekli formların incelenmesi
13.Avrupa Dil Ödülü
14.Genel değerlendirme
15.-
16.-
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Proje Hazırlama150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Hazırlama1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı166
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11212
Toplam50