Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ304 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere yabancı dil alanında uygulanan yöntemleri, kavramları kavratmak ve dil becerilerinin etkin bir şekilde öğretmenin yollarını göstermek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Yabancı dil öğretiminde farklı yöntemleri uygulayabilir
  2. Yabancı dil öğretiminde farklı teknikleri kullanabilir
  3. Mikro öğretim yöntemini öğrenir
  4. Farklı stratijiler uygulayabilir
  5. Dil becerilerinin etkiili bir şekilde öğretiminin yollarını kavrar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cadre européen commun de référence pour les langues, 2001, 2018.Rıfat GÜNDAY, Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler ve Multimedya Araç ve Materyallleri. Ankara, Favori, 2015.Özcan DEMİREL, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, 2012.Annie Berthet, Alter Ego, Méthode de Français, Hachette, 2006.Régine Mérieux, ve arkadaşları, Connexions, Méthode de Français, Didier, 2004.Jocky Girardet, Jacques Pécherer, Campus, CLE,2006.Annie Monnerie-Goarin, Métro Saint-Michel, Méthode de Français, CLE, 2006.Sylvie Poisson – Quinton ve arkadaşları, Festival, Méthode de Français, CLE, 2006.M.E.B. İlköğretim ve Ortaöğretim Fransızca Programı.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Çeşitli yöntem ve teknikleri kullanarak, farklı öğrenim düzeylerine yönelik mikro öğretim uygulamaları gerçekleştirme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Yabancı dil öğretim yöntemlerinin uygulama örneklerini inceler
2. Yabancı dil öğretim yöntemlerinin uygulama örneklerini inceler
3.Grupla öğretim tekniklerini inceler
4. Soru-cevap tekniğinin Fransızca öğretiminde kullanım örneklerini değerlendirir
5.Drama ve rol oyunu tekniklerinin yabancı dil öğretiminde kullanım örneklerini değerlendirir
6. Bireysel öğretim tekniklerini inceler
7.Mikro öğretim uygulama örneği
8.Mikro öğretim uygulama örneği
9.Ara Sınav
10.Mikro öğretim uygulama örneği
11.Mikro öğretim uygulama örneği
12. Mikro öğretim uygulama örneği
13. Mikro öğretim uygulama örneği
14. Mikro öğretim uygulama örneği
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Performans150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14114
Seminer12525
Toplam125