Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ409 Okul Deneyimi 927001 4 7 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adayının okulla ilgili her konuda deneyim ve bilgi sahibi olması, edindiği deneyimler çerçevesinde değerlendirmelerde bulunması, öğretmenliğe başlamadan önce iyi yetişirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Halil Aytekin / Yrd. Doç Dr Ali Yağlı
Öğrenme Çıktıları
  1. Uygulama okulunda öğretmenin izlediği öğretim yöntem ve tekniklerini tanır.
  2. Eğitim ve öğretimle ilgili yönergeleri tanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
M.E.B. Yönetmelik ve yönergeleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Dersin içeriği Öğretmen adayına meslek öncesi belli bir deneyim kazandırmaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dönem planı hazırlanması.
2.Öğretmenin okuldaki bir gününü gözlemleme ve değerlendirme.
3.Öğrencinin okuldaki bir günü gözlemleme ve değerlendirme.
4.Bir öğrenciyi inceleneme ve çalışmalarının değerlendirilme.
5.Öğretim yöntemleri
6.Derslerin gözlemlenmesi.
7.Yan branşta derslerin gözlemlenmesi
8.Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü
9.Soru sormayı gözlemleme.
10.Okuldaki araç-gereç ve yazılı kaynakları tartışma.
11.Okul müdürü ve okul kuralları
12.Okul ve toplum konusu incelenecektir.
13.Mikro öğretim teknikleri.
14.Okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Quiz120
Uygulama/Pratik120
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14570
Gözlem14456
Bireysel Çalışma14342
Ev Ödevi177
Toplam175