Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT401 Rehberlik 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin Amacı: Öğrencilerin rehberlikle ilgili bilgi, anlayış ve tutumlarının gelişimine katkı sağlamak. Rehberlik hizmetleri ile okuldaki öğrenme yöntemleri arasındaki ilişkiyi kavratmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Abdulnasır BAYRAM
Öğrenme Çıktıları
  1. 1. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitimde rehberlik hizmetlerinin yeri ve önemini kavrayabileceklerdir
  2. 2. Okullardaki öğrenci kişilik hizmetleri hakkında fikir sahibi olacaklardır
  3. 3. Öğrenciyi tanıma teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.
  4. 4. Okullarda yapacağı rehberlik çalışmaları hakkında ön bilgi edinebileceklerdir.
  5. 5. Psikolojik danışmanın rehberlikle ilişkisini açıklayabileceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOk
Önerilen Diğer Husular
YOk
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)TAN HASAN,PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK,MEB YAYINLARI,1995 İSTANBUL
2)EDİTÖR ERSİN UZMAN,PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK,LİSANS YAYINCILIK,2005
3)EDİTÖR MEHMET GÜVEN,PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK,ANI YAYINCILIK, 2010 ANKARA
4)YEŞİLYAPRAK BİNNUR,EĞİTİMDE REHBERLİK HİZMETLERİ,Nobel Yayınları,2004 ANKARA
5)EDİTÖR YILDIZ KUZGUN, İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK,Nobel Yayınları,1999 ANKARA
6)KANTARCIOĞLU SELÇUK,ORTA DERECELİ OKUL ÖĞRETMENLERİ İÇİN REHBERLİK,MEB YAYINLARI,1998 İSTANBUL
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Dersin İçeriği: Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler) , teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.1.Rehberliğin tanımı - Rehberliğin amaçları - Rehberliğin ilkeleri - Rehberliğin önemi - Rehberlikle ilgili temel kavramlar
2.2. Rehberlik ve öğrenci kişilik hizmetleri - Rehberlik ve eğitim - Rehberliğin türleri
3.3. Eğitsel rehberlik - Eğitsel rehberlikte amaçlar - Eğitsel rehberliğin önemi ve ilkeleri - Eğitsel rehberlikte öğretmen rolleri - Eğitsel rehberlikte problem alanları.
4.4. Mesleki rehberlik - Mesleki rehberlik alanı ve önemi - Meslek ve kariyer - Kariyer eğitimi ve gelişimi - Meslek seçimini(kariyer gelişimini) etkileyen faktörler - Meslek gelişimi (kariyer gelişimi)ile ilgili kuramlar - Mesleki bilgilendirme.
5.5. Mesleki rehberlik - Meslek seçiminde kullanılan araçlar - Çoklu zeka ve meslek seçimi - Üstün yeteneklilerde meslek seçimi - Meslek( kariyer) danışmanlığı - Türk eğitim sisteminde mesleki yönlendirme ve meslek seçimi süreci.
6.6. Kişisel rehberlik - Bireysel problemlilik ve uyum - Bireysel farklılıklar - Özgüven geliştirme - Benlik saygısı geliştirme - Stresle başa çıkma - Okullarda zararlı alışkanlıklar.
7.7. Bireyi tanıma teknikleri -Bireyi tanımanın önemi - Bireyin bilinmesi gereken yönleri - Nitel tanıma yöntemleri.
8.8. Bireyi tanıma teknikleri - Nicel tanıma yöntemleri.
9.9. Rehberlik ve Özel Eğitim - Özel eğitime muhtaç olma durumu - Okul fobisi - Zihinsel gelişim farklılıkları - Otistik çocuklar - Down sendromlu çocuklar - Hiperaktif çocuklar - Epileptik çocuklar.
10.10. Ara sınav.
11.11. Üstün yetenekli çocuklar - Üstün yetenekli çocukların özellikleri - Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi - Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve eğitimi Öğrenme güçlükleri.
12.12. Rehberlik ve iletişim - İletişim becerilerinin gereği ve önemi - İletişim düzeyleri - Sözel ve sözel olmayan iletişim - İletişim ve empati.
13.13. Rehberlikte örgüt ve personel.
14.14. Okul rehberlik programlarının geliştirilmesi .
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9327
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14456
Toplam128