Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ411 Etkili İletişim 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı iletişim ile ilgili temel ilke ve kavramları, aşamaları ve uygulamaları hakkında bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Halil Aytekin
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci kendini iş hayatına hazırlar.
  2. Öğrenci iletişim becerisi kazanır.
  3. iş görüşmesi sırasında kendine güveni artar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
“Communication and Learning” Len S. Powell. London: Sir Isaac Pitman and Sons ltd.;

“ İletişimsizlik Becerisi” Kadir Özer, Sistem Yayıncılık; “

İnsan İlişkilerinde İletişim” Nursel Telman, Pınar Ünsal, Epsilon Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Fransızca
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Derste iletişim becerileri ve teknikleri hakkında teorik bilgiler sonrası iş görüşmesi, mülakat veya röportaj gibi görüşme alıştırmaları yapılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Etkili iletişimin tanımı ve teknikleri
2.Etkili iletişimde NLP
3.İş dünyasında etkili iletişim
4.beden dili, Sözsüz iletişim
5.müzakere teknikleri ve çatışma yönetimi
6.etkili sunuş teknikleri ve etkili hizmet sunumu
7.zaman ve stres yönetimi
8.eğitimde etkili iletişim becerileri
9.arasınav
10.empati geliştirme, bireysel motivasyon
11.sözlü ve yazılı iletişim
12.etkili iletişimde değer türleri
13.ailede ve okulda iletişim
14.iletişimde kültürün rolü
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Sözlü Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Sözlü Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14570
Ev Ödevi8216
Toplam132