Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SNÖ101 Temel Matematik-I 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Matematik tanımı, doğası ve yapısı hakkında bilgi sahibi olur. Kümeler ve kümelerle ilgili işlemler yapabilme, doğal sayıları ve dört işlemi yapabilme, sayma sayıları hakkında bilgilenme, tam sayıların yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olma, kesir kavramı ve rasyonel sayı kavramını öğrenme ve bunlara ait işlemleri yapabilme, rasyonel sayılarla ilgili dört işlemi anlar ve işlemler yapabilir. Reel sayı kavramını kavrar ve reel sayılarla ilgili işlemleri yapar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Nurettin DEMİROĞLU
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, matematiğin tanımı, doğası ve yapısı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  2. Öğrenciler, kümeler ve kümelerle ilgili özellikleri ve işlemleri yapabileceklerdir.
  3. Öğrenciler, doğal sayılar, sayma sayıları ve tam sayıların yapısını tanıma ve dört işlem ile özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  4. Öğrenciler, kesir kavramı ve rasyonel sayı kavramlarını öğrenme ve bunlara ait işlemleri yapabileceklerdir.
  5. Öğrenciler, temel sayma sistemleri ve sayı tabanları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  6. Öğrenciler, saat ve modüler aritmetiği öğrenecekler ve bunlarla ilgili işlemleri yapabileceklerdir.
  7. Öğrenciler, ondalık sayılarla ilgili işlemleri yapabileceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mirasyedioğlu,Ş. 1998 ; Temel Matematik-I, Ankara Altun, M. 2005 ; Matematik Öğretimi, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Matematiğin tanımı, doğası ve yapısı; kümeler ve kümelerde işlemler (kesişim, birleşim, kapsama, fark, vb.) ; doğal sayılarda dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) ; çeşitli sayma sistemleri (taban aritmetiği) ; tam sayıların yapısı ve özellikleri (bölünebilme, kalanlı bölme, vb.) ; kesir kavramı ve rasyonel sayı kavramı; rasyonel sayılarda dört işlem; reel sayı kavramı; reel sayılar kümesi ve reel sayılarla işlemler (kök, kuvvet, vb.).
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Matematiğin doğası, problem çözmede matematiksel örüntülerin keşfi, problem çözme süreci.
2.Kümeler ve küme çeşitleri.
3.Kümelerde kesişim işlemi ve kesişim işleminin özellikleri.
4.Kümelerde birleşim işlemi ve birleşim işleminin özellikleri.
5.De Morgan kuralı. Küme problemleri.
6.Temel sayma sistemleri.
7.Pozitif sayılarda toplama, çıkarma , çarpma ve bölme.
8.Tamsayıların yapısı ve özellikleri.
9.Ara Sınav
10.Bölünebilirlik , asal ve bölünebilir sayılar.
11.Saat ve modüler aritmetik.
12.Rasyonel sayılar kümesi, rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma.
13.Rasyonel sayılarda çarpma ,bölme,üs alma ve ondalık açılımları,reel sayılar.
14.Tamsayılarda toplama, çıkarma , çarpma ve bölme.
15.Donem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14570
Uygulama/Pratik515
Bireysel Çalışma10880
Toplam175