Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SNÖ103 Genel Biyoloji 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin konusu canlıları ve canlılık olaylarını incelemektir. Öğrenciler bu derste, canlı ve cansız arasındaki farklılıkları, canlıların çeşitliliğini, hayvanları, bitkileri, mikroorganizmaları, mantarları, canlıların yapısını, hücreleri, dokuları organları, sistemleri, insan vücudu ve sistemleri konularını öğrenirler. Bu ders öğrencilere kendilerini, çevrelerini, doğal kaynakların daha iyi kullanımını, hastalıklara engel olmayı, çevrenin korunması ve çevre kirliğine engel olmayı öğretir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Hücrenin temel özelliklerinin, yani hücresel hiyeraşiyi, metabolizmayı, hücre yapısını hücre bölünmesini, büyüme ve gelişmeyi anlayabilecek bilgi sahibi olabilecek
  2. Mendel genetiği ve ilkelerini anlayabilecek
  3. DNAnın yapısını ve replikasyonunu ve protein sentezini anlayabilecek ve dolayısıyla kalıtım hakkında bilgi sahibi olabilecek
  4. Canlıların sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olabilecek
  5. Bitkisel ve hayvansal dokular hakkında bilgi sahibi olabilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kadıoğlu, A., Demirbağ, Z., Şahin, B. (2008). Temel Biyoloji, Gündüz Ofset Matbaacılık, Trabzon
Kiziroğlu, İ, (2008). Genel Biyoloji, Canlılar Bilimi, 6. Baskı, Okutman Yayıncılık, Ankara.
Dindar, H, Tunç, K (2006). Genel Biyoloji, Kök Yayıncılık, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Canlı ve cansız farkı, canlıların çeşitliliği, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, tek hücreliler, mantarlar, canlıların yapısı, hücreler, kalıtımla ilgili genel bilgiler, dokular, organlar ve organ sistemleri, insan vücudu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma ve ders programı tanıtımı ve değerlendirme sürecini ortaklaşa hazırlama
2.Canlı ve cansız farkı, canlıların ortak özellikleri
3.Canlıların kimyasal yapısı, inorganik bileşikler, organik bileşikler, nükleik asitler
4.Hücre, prokaryotik hücre, ökaryotik hücre, sitoplazma, organeller, çekirdek
5.Maddelerin hücre zarından geçişi, pasif taşıma (difüzyon, osmoz), aktif taşıma, ekzositozis, endositozis (fagositoz, pinositoz)
6.Hücre bölünmesi, amitoz bölünme, mitoz bölünme, mayoz bölünme, bitkilerde gamet oluşumu, hayvanlarda gamet oluşumu, segmentasyon
7.Canlıların sınıflandırılması, virüsler, bakteriler, mantarlar, bitkiler, hayvanlar
8.Canlılarda beslenme, canlılarda üreme, eşeysiz üreme, eşeyli üreme.
9.Arasınav
10.Bitkisel dokular ve organlar
11.Hayvansal dokular ve organlar
12.İnsan vücudu ve sinir sistemi
13.Sistemler
14.Genel Değerlendirme
15.Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13838
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma1105105
Toplam175