Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SNÖ206 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye'nin yeri, matematiksel konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konum özellikleri,Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri(jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim özellikleri, hidrografik özellikler, toprak ve bitki örtüsü özellikleri), doğal afetler, Türkiye'nin sosyo-ekonomik özellikleri(nüfus, yerleşme,tarım, hayvancılık,ormancılık, madencilik, enerji kaynakları, sanayi,ticaret, ulaşım, turizm)ve ülkemizde öne çıkan çevre sorunlarının değerlendirilmesi, dersin amaçları arasındadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem ZEREN AKBULUT
Öğrenme Çıktıları
  1. Jeopolitik teorilerde Türkiye'nin yerini değerlendirebilme
  2. Türkiye'nin coğrafi potansiyelini değerlendirebilme
  3. Günümüz stratejistlerinin jeopolitik perspektiflerini analiz edebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 Yazıcı, H. ve Koca,M.K. (Ed). 2014. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Ankara: Pegem Akademi.2 Karabağ, S. ve Şahin, S. 2015. Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası. Ankara: Pegem Akademi.3 Şahin, C. 2010. Türkiye Coğrafyası.Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bu derste, Türkiye'nin coğrafi konumu, sınırları ve jeopolitiği, Türkiye'nin jeolojik özellikleri ve ülke arazisinin jeolojik zamanlara göre gelişimi: Paleozoik, Mezozoik, Tersier ve Kuaterner, Türkiye'nin jeomorfolojik özellikleri, Türkiye arazisinin şekillenmesinde etkili olan iç ve dış kuvvetler, relief şekilleri, flüvyal topoğrafya, karst topoğrafyası, kıyı topoğrafyası, volkan topoğrafyası, kurak ve yarı kurak bölge topoğrafyası, glasyal topoğrafya, Türkiye iklimi, Türkiye'nin hidrografik özellikleri, Türkiye toprakları, Türkiye'nin bitki örtüsü özellikleri, doğal afetler ve etkilerinin azaltılması, nüfus, yerleşme ve ekonomik coğrafya özellikleri, sanayi ,ticaret ve ulaşım, Türkiye'de turizm, turizmin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, sürdürülebilir turizm uygulamaları konuları analiz edilmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türkiye'nin coğrafi konumu,sınırları ve jeopolitiği
2.Türkiye'nin jeolojik özellikleri ve ülke arazisinin jeolojik zamanlara göre gelişimi: Paleozoik, Mesozoik,Senozoik ve Kuaterner.
3.Türkiye'nin jeomorfolojik özellikleri: Türkiye arazisinin şekillenmesinde etkili olan iç ve dış kuvvetler, relief şekilleri, flüvyal topoğrafya, karst topoğrafyası, kıyı topoğrafyası, volkan topoğrafyası,kurak ve yarıkurak bölge topoğrafyası, glasyal topoğrafya.
4.Türkiye iklimi: Türkiye iklimini etkileyen planetar ve bölgesel faktörler, iklim tipleri
5.Türkiye'nin hidrografik özellikleri: Türkiye akarsuları, rejimleri, hidrografya havzaları, gölleri, yeraltı suları ve kaynakları
6.Türkiye toprakları: Toprak oluşumunu etkileyen faktörler,toprak türleri,Türkiye topraklarının başlıca sorunları.
7.Türkiye'nin bitki örtüsü özellikleri: Türkiye'nin doğal bitki toplulukları
8.Türkiye'de doğal afetler: Yer kökenli doğal afetler, atmosfer kökenli doğal afetler, doğal afetlerin etkilerinin azaltılması
9.Ara Sınav
10.Türkiye'de yerleşme:Yerleşmenin tanımı ve sınıflandırılması, yerleşmenin tarihçesi, köy altı yerleşmeleri, köy yerleşmeleri,kent yerleşmeleri, fonksiyonel özelliklerine göre kentler, hızlı kentleşmeden kaynaklanan sorunlar, mesken tipleri
11.Türkiye'nin ekonomik coğrafyası:Tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik ve enerji kaynakları.
12.Türkiye'de sanayi, ticaret ve ulaşım.
13.Türkiye'de turizm:Turizmi etkileyen faktörler, öne çıkan turistik değerler, turizmin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, sürdürülebilir turizm uygulaamaları
14.Türkiye'de etkili olan çevre sorunları
15.Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü20240
Toplam100