Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SNÖ207 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü 927001 2 3 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin;1.Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimine yönelik olumlu tutum geliştirir.2.Haraket Eğitimi ve Hareket Yoluyla Eğitim, Beden Eğitimi, Oyun ve Oyun Öğretimiyle ilgili temel kavramları kavrar.3.Beden Eğitiminde öğretmenin sahip olması gereken yeterlikler ve sorumlulukları kavrar4.İlköğretim düzeyinde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi dersinin amaçlarını kavrar ve öğretim programını tanır.5.İlköğretim düzeyindeki çocukların (7-12 yaş) gelişim özellikleri ve bu özelliklere göre Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminin nasıl olması gerektiği konusunda anlayış kazandırır6.Oyun oluşturma, oyun dağarını geliştirme ve bir oyunu amaçlarına uygun sınıf içi ya da dışı ortamlarda oynatabilir.7.Oyun tasarımı ile ilgili örnek etkinlikler, ders planı hazırlama ve uygulama becerisi kazanır. hale gelmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Oyun kuramları, oyun çeşitleri, oyun öğretiminin genel ilkelerinin kavranması
  2. Motor gelişim, motor gelişim aşamaları, motor hareket kategorilerinin öğrenilmesi
  3. Konu ve hedefler doğrultusunda; Serbest oyun, Müzik, Türkçe dil etkinlikleri, Kurallı oyunlar Jimnastik, Yemek, Dinlenme ve Kavram Kazanmaya Yönelik Alıştırmalar zamanına ait oyun örnekleri, hazırlanarak sınıf ortamında uygulamalı sunum.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Adıgüzel, H.Ömer (1993) Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, -Baran, Musa (1993) Çocuk Oyunları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. -Gücü, H.K “E.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ders notları” , Bornova 1999-2004 -Güneş, Ahmet (2001) Okullarda Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Pegem A Yayınları, Ankara. -Kale, Rasim (2003) Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Nobel Yayınları, Ankara. -Karagül, T. “Beden Eğitimi Öğretim Yöntemleri” A.Ü.Açık Öğretim Fak. yayınları, Eskişehir 1993 -Sel, Ruhi (1990) Her Yaşa Göre Oyunlar Rontlar Halk Dansları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. -Tamer, K. “Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi”, Meteksan Ltd.Şti. Ankara 1997 -Tamer, Kemal (1987) Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Andolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. -Tüfekçioğlu, Ümran (edt.) 2001, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. -Yıldırım Üzeyir ve Emine (2000) Çocuk Oyunları, Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara. *Çeşitli Güncel makaleler, bildiriler vb.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1.Oyun kuramları, oyun çeşitleri, oyun öğretiminin genel ilkelerinin kavranması. 2.Motor gelişim, motor gelişim aşamaları, motor hareket kategorilerinin öğrenilmesi.3.Konu ve hedefler doğrultusunda; Serbest oyun, Müzik, Türkçe dil etkinlikleri, Kurallı oyunlar Jimnastik, Yemek, Dinlenme ve Kavram Kazanmaya Yönelik Alıştırmalar zamanına ait oyun örnekleri, hazırlanarak sınıf ortamında uygulamalı sunum.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Oyunla tanışma ve oyun kavramı üzerine tartışma
2.Beden Eğitimi ve oyun öğretiminin tanımı, önemi, gelişime etkisi, genel ve özel amaçları
3.Oyun kavramı, oyunun önemi ve oyun öğretiminin amacı, oyun seçimi ve öğretimi, ilköğretim oyunları
4.Herhangi bir ders planında oyun nasıl kullanılır, işlevi nedir?
5.Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması.
6.Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması.
7.Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması.
8.Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması.
9.Ara sınav
10.Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması.
11.Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması.
12.Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması.
13.Öğrenciler tarafından bulunan yeni oyunların öğrenciler tarafından oynatılması. Oyunun oynatılma ve ders planı ölçütlerine uygunluğu açısından tartışılması.
14.Genel Değerlendirme
15.Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam55