Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SNÖ213 Felsefe 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Felsefi düşüncenin ne olup olmadığı ve temel kavramları hakkında bilgi verilerek anlamı kaynağı ve yöntemleri ehakkında bilgi verilir. Felsefenin genel problemleri olan bilgi varlık ahlak siyaset ve diğerleri üzerinde felsefi düşüncelere yer verilir ve büyük düşünürlerin konu hakkındaki düşüncelerine temas edilerek felsefe ile hayat arasında ilişki kurulmaya çalışılır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Hayat ile felsefe arasındaki ilişkiyi kavrar.
  2. bu dersi alan öğrenci eleştirel düşünmeyi öğrenir.
  3. Özgür düşünmeyi öğrenir.
  4. Felsefi problemleri tanır.
  5. Eğitime felsefi problemler açısından bakmayı dener.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Felsefeye Giriş; S.Hayri Bolay
Felsefeye Giriş, Ahmet Arslan
E. von Aster, Felsefe Tarihi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiyede ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Felsefenin tanımları kaynakları ve yöntemleri tanıtılır.
2.Birinci konuya ilave olarak bilgi türleri üzerinde durulur.
3.Felsefenin temel disiplinlerinden Bilgi meselesi imkan ve imkansızlığı konuları üzerinde durulur.
4.Bilgi problemine devam edilir.
5.Bilim ile felsefe arasındaki ilişki ve bilim felsefesi anlatılır.
6.Bilim felsefesinin bilime yaklaşımları bilimin değeri ve tarihsel perspektif ele alınır.
7.varlık felsefesi ne olup olmadığı tarihsel bakış açıları üzerine düşünülür.
8.varlık felsefesine devam edilir.
9.Ara Sınav.
10.Ahlak Felsefesi tanıtılır.
11.kavramsal açıdan etik ve ahlak ile ahlak felsefesinin anlamları konu edilir.
12.Siyaset felsefesi üzerine düşünceler ile tarihsel düsünceler yer verilir.
13.İletişim felsefesi günümüz dünyasında felsefe ile iletişimin ilişkileri üzerinde durulur.
14.Felsefenin nihai amacı tartışılır.
15.Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11616
Final Sınavı11616
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü15115
Toplam75