Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SNÖ301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Fen okuryazarı yapmak. Zihin ve el becerilerini geliştirmek. Fen eğitimindeki güncel eğilimler ve uygulamalardan haberdar etmek. İlköğretim fen programının özelliklerini kavratmak. Fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkisini anlamalarını sağlamak. Teknoloji okur-yazarı yapmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Zeki Apaydın
Öğrenme Çıktıları
  1. Fen ve teknoloji okuryazarlığını kazanacaklar
  2. Fen eğitimindeki güncel eğilimler ve uygulamalardan haberdar olacaklar
  3. İlköğretim fen programının özelliklerini kavrayabilecekler
  4. Yapılandırmacı yaklaşım ışığında fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkisini anlayabilecekler
  5. Bilimin doğası ve teknoloji hakkında bilgilenecekler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yoktur.
Önerilen Diğer Husular
Yoktur
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Taşkın, Ö., (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Pegem Akademi, Ankara.Çepni, S., (2005). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Pegem Akademi, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yoktur
Dersin İçeriği
Fen bilimleri ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar. Fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri, fen alanına yönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, Fen öğretiminin Türkiye ve Dünya’daki tarihsel gelişimi, yapılandırmacı yaklaşım ve fen öğrenme, bilişsel gelişim ve fen eğitimi, İlköğretim Fen programının özellikleri ve diğer derslerle ilişkisi, bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma ve ders programının açıklanması
2.Bilim; tanımı ve doğası, Fen bilgisi ve içeriği
3.Fen ve teknoloji eğitiminin amaçları, fen ve teknoloji okuryazarlığı,
4.Fen Bilgisi Dersi eğitim programlarının karşılaştırılması (1992, 2000,2004)
5.2004 Fen ve Teknoloji Dersi programı ile ilgili bilgi
6.Fen bilgisi öğretimi açısından önemli öğrenci ve öğretmen nitelikleri
7.Fen bilgisi öğretimine yönelik tutumlar ve önemi
8.Fen bilgisi dersinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri 1 ( gözlem, deney, gösteri)
9.Ara sınav
10.Fen bilgisi dersinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikler 2 ( tartışma, soru cevap, PTÖ)
11.Fen bilgisi dersinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri 3 ( İşbirlikli öğrenme, drama, eğitsel oyunlar )
12.Anlam çözümleme tablosu, Kavram ağı, Kavram haritaları
13.Kavram karikatürleri, Zihin haritaları
14.Vee diyagramı, Yapılandırılmış gridler ve diğer şematize araçlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü13226
Ev Ödevi14456
Toplam130