Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SNÖ304 Türkçe Öğretimi 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı alan dersleri arasında bulunan bu dersin amacı, Sınıf Eğitimi alanındaki öğretmen adayı öğrencilerin, bir yandan Türkçe öğretiminin kuramsal bağlamına ilişkin bilgileri yapılandırabilmelerini, öte yandan ilkokul öğrencilerinin temel anadili becerilerini geliştirmede yapılandırabildikleri bilgileri beceri düzeyinde uygulamaya koyabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÇEBİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu konularında beceriler geliştireceklerdir
  2. Öğrenciler, Türkçe'yi sevme ve doğru kullanma konusunda duyarlılık kazanacaklardır
  3. Öğrenciler, Türkçe öğretiminde kullanacağı yöntem ve teknikler hakkında teorik ve pratik bilgiler edineceklerdir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
vvv
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Anadilin tanımı. Anadilin insan yaşamındaki yeri ve önemi. Çocukta dil gelişim kuramlarına genel bakış. Chomsky’nin dil gelişim kuramı. Anadilin öğretimi ile diğer alnaların öğretimi arasındaki farklar. Öğrenme alanlarına genel bakış ve öğrenme alanları arasındaki ilişkiler. Okuma öğrenme alanı. Dinleme öğrenme alanı. Yazma Öğrenme Alanı. Konuşma Öğrenme alanı. Görsel okuma ve görsel sunu. Atatürkçülük. Ölçme ve değerlendirme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Anadilin tanımı. Birinci dil olarak anadil. Temel bilişsel beceri olarak anadil.
2.Dil gelişim kuramları. Chomsky’nin dil gelişim kuramı. Edinç ve edim.
3.Anadil öğretimi ile diğer alanların öğretimi arasındaki farklar.
4.Öğrenme alanları arasındaki ilişkiler.
5.Okuma öğrenme alanı: temel kavramlar, kazanımlar, örnek uygulamalar
6.Okuma öğrenme alanı: temel kavramlar, kazanımlar, örnek uygulamalar
7.Dinleme öğrenme alanı: temel kavramlar, kazanımlar, örnek uygulamalar
8.Arasınav
9.Konuşma öğrenme alanı: temel kavramlar, kazanımlar, örnek uygulamalar
10.Yazma öğrenme alanı: temel kavramlar, kazanımlar, örnek uygulamalar
11.Görsel okuma ve görsel sunum: temel kavramlar, kazanımlar, örnek uygulamalar
12.Atatürkçülük: temel kavramlar, kazanımlar, örnek uygulamalar
13.Ölçme ve değerlendirme
14.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma20360
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
Toplam125